Dansk Industri Invest forhandler om fusion

Selskaberne venter at offentliggøre nærmere om den eventuelle fusion inden udgangen af juni, men agter ikke at kommentere

forhandlingerne indtil da.


Som følge af fusionsforhandlingerne har Københavns Fondsbørs på opfordring overført

Dansk Industri Invest til observationslisten.


Dantherm Holding ejer bl.a. 100 pct. af datterselskabet Dantherm A/S og godt 70

pct. af Venair. Dantherm producerer bl.a. varmeaggregater, affugtningsanlæg og klimaanlæg. En fjerdedel af aktierne i

Dantherm Holding er ejet af Dansk Kapitalanlæg. Dansk Industri Invests væsentligste aktivitet ligger i datterselskabet

Glenco, der har ventilationstekniske anlæg som forretningsområde.


Investeringsselskabet ejer dertil indirekte en

post aktier i Royal Scandinavia.


Lønmodtagernes Dyrtidsfond har 38,1 pct. af aktierne i Dansk Industri Invest og PKA

har 48,8 pct. RB-Børsen