Dansk Industri beklager skatteforslag

Skatteministeren fremlægger i dag det lovforslag, der skal forhindre, at danske koncerner kan drage særlig nytte af underskudsgivende datterselskaber i udlandet. Dansk Industri er bekymret over konsekvenserne.

Læs mere
Fold sammen
Dansk Industri forudser, at de danske industrilokomotiver vil blive svækket, når regeringen og Dansk Folkeparti fra næste år ændrer markant på reglerne for sambeskatning af selskaber.

I dag fremlægger skatteminister Kristian Jensen (V) således et lovforslag, som skal lukke et hul, der giver udenlandske koncerner mulighed for at reducere beskatningen af deres danske forretning ved at modregne underskud fra udlandet. Forslaget koster erhvervslivet to mia. kroner. Men de sendes retur ved en nedsættelse af selskabsskatten fra 30 til 28 procent.

Hidtil har koncerner i Danmark kunnet lade sig sambeskatte med underskudsgivende, udenlandske datterselskaber og dermed reducere den skattepligtige indkomst i den danske del Efter lovforslaget kan koncernerne fortsat vælge at lade sig sambeskatte med udenlandske datterselskaber. Men hvis de gør det, så skal alle koncernens selskaber i Danmark og udlandet - både overskuds- og underskudsgivende selskaber - indgå i sambeskatningen.

Hensyn til lokale forhold
Det vil efter Dansk Industris mening få ganske uhensigtsmæssige følger for de store, danske internationale virksomheder.

»Det er trist og uheldigt, at man med forslaget reducerer danske virksomheders tilskyndelse til at investere i udlandet. Hvis man er sambeskattet med alle udenlandske datterselskaber, så skal alle beskattes i en samlet klump og deres skatteforhold opgøres efter danske skatteregler samtidig med, at man også skal håndtere sine skatteforhold efter lokale love i alle mulige andre lande. Mange danske koncerner er så store, at de i praksis vil opgive sambeskatning med udenlandske datterselskaber,« siger direktør Ole Krog i Dansk Industri.

Skatteminister Kristian Jensen venter også, at de fleste danske selskaber vil opgive sambeskatningen med udenlandske datterselskaber, fordi de under ét kører med overskud. Mens de »rene« danske virksomheder får glæde af skattenedsættelsen fra 30 til 28 procent, bliver det altså de internationale koncerner, der kommer til at betale regningen på to milliarder kroner.

»De selskaber, der investerer i udlandet, vil blive svækket. Det er de store, danske virksomheder, der kommer til at betale gildet, og det er dem, der i stor udtrækning er lokomotivet for vores deltagelse i globaliseringen. Det kan blive dyrt,« siger Ole Krog.

Han glæder sig trods alt over, at skatteministeren efter kritik fra Dansk Industri har fjernet flere »uheldige elementer« i det oprindelige forslag.