Dansk Handel: Vidensamfundet i fare

VK-regeringens finanslov cementerer industrisamfundet, og det kan betyde, at vidensamfundet rammes hårdt. Det mener Dansk Handel og Service.

Organisationens administrerende direktør, Søren B. Henriksen, ser regeringens fortolkning af skattestoppet som en fortsættelse af den tidligere regerings fordelingspolitik:

- Der er ikke tale om stop for stigningen i skattetrykket, men en fastfrysning af den tidligere regerings utidssvarende system, som ikke gør det muligt at gennemføre de nødvendige og tidssvarende skattereformer, siger direktøren og påpeger, at der lægges op til en fortsat beskatning af virksomhedernes investeringer i viden, og at høj marginalskat øger udgifterne til velkvalificerede medarbejdere.

- Den erhvervspolitiske krumtap er skattestruktur og viden.

Regeringens første forslag til finanslov burde have været mere visionært, siger Søren B.

Henriksen.

Dog mener DH&S, at det er positivt, at regeringen sætter fokus på administrative byrder, generationsskifte, iværksætterkulturen, forskning og ny teknologi.

Ritzau