Dansk glæde over WTO-gennembrud

Landbrugsraadet og Dansk Industri er tilfreds med WTOs beslutning om at fjerne eksportstøtten til fødevarer. Enigheden sætter gang i WTO-landenes vigtige forhandlinger om at sænke tolden på industrivarer.

Store danske virksomeheder som Arla Foods og Danisco må vinke farvel til en årlig eksportstøtte på op mod 1,6 mia. kr.

Alligevel er der både i Dansk Industri og Landbrugsraadet lettelse og glæde over, at en opsigtsvækkende aftale om at fjerne eksportstøtten har ført til enighed blandt de knap 150 medlemslande i verdenshandelsorganisationen, WTO, om rammerne for videre forhandlinger om en global frihandelsaftale.

»For os er det vigtigt, at der i WTO sker en ligelig behandling af alle former for eksportstøtte,« siger Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke, der også er formand for sammenslutningen af europæiske landbrugsorganisationer, COPA, i en kommentar.

Kamuflerede eksportstøtte
Det betyder, at fødevarehjælp, eksportkreditter til eksportører og statshandelsselskaber, som i dag i større eller mindre omfang bliver brugt som camoufleret eksportstøtte af USA, Canada og Australien også skal væk, ligessom EUs eksportstøtte, påpeger Peter Gæmelke. Men hvornår eksportsubsidierne er fjernet helt på globalt plan, er imidlertid et helt åbent spørgsmål. Ved weekendens forhandlinger i WTO blev der ikke sat en endelig dato.

Aftalen om at fjerne eksportstøtten kom først i hus efter fem dages mundhuggeri hos WTO i Genève. Men det førte til enighed om en bred rammeaftale om en skitse for forhandlinger, der skal være med til at sænke toldsatser på industrivarer, samt fører til liberalisering af handlen med serviceydelser. Dette vækker jubel i Dansk Industri.

»Det har været hårdt arbejde at blive enige om rammerne for en endelig aftale, men der er stadig en hel del at tage fat på,« siger direktør Jørgen K. Hansen, Dansk Industri.

Et af de store problemer for danske virksomheder der producerer flere steder i verden, er told på virksomhedernes varer i bl.a. USA, Kina og Indien. Virksomheder, der eksporter fra Danmark, vil ligeledes have lavere told eller fri markedsadgang. Tolden i gennemsnit på 13 pct. til lande uden for EU.

Dansk Industri kræver principielt al told afskaffet. Verdensbanken skønner således, at hvis al told blev fjernet globalt, ville der komme så meget vækst og dynamik, at hele verdens »indkomst« blev hævet med 190 mia. dollar om året.