Dansk byggeeksport nær 40 mia. kroner

Læs mere
Fold sammen
Især eksporten af tjenesteydelser var i vækst med et plus på godt to mia. kr. til 19,5 mia. Alene rådgivningsfirmaer

øgede deres udenlandske salg med 1,2 mia. kroner. Byggevarer udgjorde 20 mia. kroner.


Tyskland, Sverige, England og Norge

er de største markeder, idet de aftager næsten 60 pct. af eksporten af byggevarer. Alene i England steg eksporten med

277 mio. kr. i fjor, og selv det økonomisk trængte tyske marked var i fremgang med knap 100 mio. kr. til næsten

6.3 mia. kroner. Eksporten af tjenesteydelser er ikke opgjort for enkelte markeder, men de samme lande vurderes at dominere for byggefirmaerne,

mens rådgiverne opererer mere globalt.


Kilde: Erhvervs- og Boligstyrelsen.