Dansen om guldkalven

FLS-Industries har været igennem turbulente forandringer de senere år. Renses virksomheden for tvivlsomme familieinteresser, vil den nuværende fokusering give gode resultater.

JORDSKÆLV HØRER HELIDGVIS til sjældenhederne herhjemme. På den økonomiske Richterskala er der imidlertid konstateret store udsving ude på Vigerslev Alle i Valby de senere år.

Til investorernes fortrydelse har FLS-Industries været igennem kraftig transition - eller på godt dansk en grundlæggende forandring af både ejerskab, ledelse og strategi. I overskriftsform går retningen fra et familiekontrolleret konglomerat med uklare ledelseskompetencer til en fokuseret koncern med en professionel ledelse.SLAGTNINGEN AF guldkalven Aalborg Portland ligger i smuk forlængelse af tidens mantra om fokus på kernekompetencer. En væsentlig sidegevinst er, at et barberet FLS - som jo også er til salg - efterfølgende vil fremstå mindre attraktivt for opportunistiske spekulanter. Og forhåbentligt vil oprydningen i moderselskabet være til fordel for Aalborg Portland, som ellers har fulgt FLS, siden manufakturhandler Hans Holm forelagde sine dristige planer for Frederik Læssøe Smidth tilbage i juni måned 1886.

Ifølge FLS´ nuværende administrerende koncerndirektør Jørgen Huno Rasmussen er der stor interesse for den veldrevne nordjyske virksomhed.

Regionen er i forvejen hårdt ramt af arbejdsløshed, hvorfor FLS-ledelsen bør være bevidst om sit lokale og historiske ansvar, når de ivrige bejlere nu bydes op til dans.

Man kunne foranlediges til at tro, at et rent familiestyret FLS ville have påtaget sig et større historisk ansvar end den nuværende halvvejs professionaliseret ledelse. Men det er langt fra givet.

I forbindelse med tidligere kriser har klanen udvist et helt usentimentalt forhold til nedskæring og afvikling. I MIDTEN AF 1980ERNE var FLS´ oprindelige kerneområde - ingeniørforretningen - inde i en turbulent periode. Uventede millionregninger fulgte en række fejlslagne projekter bl.a. i Irak og Algeriet.

Under den vanskelige oprydningsfase udbad den magtfulde 3. generationsarving, Christian Kjær, sig til direktionens forbløffelse en beregning af hvordan man kunne afvikle ingeniørforretningen, og hvilke økonomiske konsekvenser det ville have at lukke.

Den opgangsbølge, ingeniørforretningen havde reddet på siden verdenskrigens afslutning, fladede gradvist ud - spørgsmålet var om det i virkeligheden ikke var klogest at finde en vej ud af den type forretning.

Direktionen mente imidlertid, at ingeniørforretningens problemer var af midlertidig karakter.

FLS´ position som nr. 1 eller 2 i verden burde føre til en lønsom forretning, og desuden var der ansvaret over for de ansatte og samfundet, lød vurderingen.

Det gamle kerneområde overlevede krisen, men fra primo 1983 til ultimo 1986 blev FLS-koncernens medarbejderstab reduceret fra ca. 4.400 til ca. 2.900 - alene hovedkontoret i Valby blev halveret til ca. 1.000 medarbejdere. DEVISEN DENGANG VAR diversifikation. Med familiernes opbakning tog en nyindsat ledelse fat på opbygningen af divisionerne FLS Data, FLS Miljø samt det helt nyt forretningsområde FLS Aerospace.

I begyndelsen af 1990erne var sidstnævnte udråbt til en bærende enhed for fremtidens FLS. Men gradvist blev den gamle ingeniørforretnings marked forbedret, mens især flyvedligeholdelse udviklede sig til et veritabelt mareridt for den gamle industrikoncern.

Forhåbentligt har FLS bedre held med den nuværende fokusering.

I så fald vil rystelserne ude i Valby givetvis foretage sig - dog kun i det omfang den traditionsrige virksomhed renses for tvivlsomme familieinteresser.