Danmarks største el- og vvsfirma og Bygningsstyrelsen suspenderer adskillige medarbejdere efter mistanke om it-svindel

Danmarks største virksomhed inden for teknisk installation, Kemp & Lauritzen, og Bygningsstyrelsen har suspenderet henholdvis fire og otte medarbejdere efter uregelmæssigheder i forbindelse med indkøbt af it-udstyr.

Peter Kaas Hammer, adm. direktør hos Kemp & Lauritzen, har iværksat en advokatundersøgelse med henblik på at finde ud af, om der er grundlag for en politianmeldelse. Fold sammen
Læs mere
Foto: PR, Kemp & Lauritzen

En større sag om uregelmæssigheder i forbindelse med indkøb af it-udstyr er tilsyneladende under optrævling i Bygningsstyrelsen og Danmarks største installatørvirksomhed, Kemp & Laurtizen.

Kemp & Lauritzen har netop oplyst at koncernen har suspenderet fire medarbejder midlertidigt, fordi der er konstateret en række uregelmæssigheder i forbindelse med selskabets samarbejde med Bygningsstyrelsen.

Det drejer sig om IT-udstyr for cirka 175.000 kroner. Det oplyser Kemp & Lauritzen i en pressemeddelelse. Selskabets øverste ledelse orienterede Bygningsstyrelsen, da det stod klart for dem, at uregelmæssigheder havde fundet sted.

Otte medarbejdere suspenderet hos Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen meddeler samtidig, at den har suspenderet otte medarbejdere på baggrund af sagen, som vedrører indkøbt af IT-udstyr i forbindelse med en serviceaftale mellem Bygningsstyrelsen og Kemp & Lauritzen.

»Bygningsstyrelsen har efter rådgivning fra Kammeradvokaten på den baggrund suspenderet otte medarbejdere. Bygningsstyrelsen er fortsat bistået af Kammeradvokaten i sagen og i de videre undersøgelser. Bygningsstyrelsen har aftalt med Deloitte, at de nu vurderer styrelsens godkendelsesproces for fakturaer,« skriver styrelsen i en pressemeddelse.

Bygningsstyrelsen kan på nuværende tidspunkt ikke udtale sig yderligere i sagen.

»Vi har via vores interne kontrolsystemer konstateret uregelmæssigheder, der vedrører indkøb af IT-udstyr, som er blevet viderefaktureret under en anden betegnelse. I forlængelse af vores egen undersøgelse, har vi desuden iværksat en advokat- og revisionsundersøgelse, så vi sikrer, at vi får eksterne øjne på sagen, først og fremmest af hensyn til de suspenderede medarbejdere,« siger Peter Kaas Hammer, der er adm. direktør hos Kemp & Lauritzen.

Bygningsstyrelsen er statens ejendomsvirksomhed og bygherre. Den har store institutioner som universiteterne, politiet, domstolene og centraladministrationen som kunder, og sørger både for at skaffe lokaler til de statslige institutioner, enten gennem statslige byggerier eller ved at leje sig ind i private bygninger.

Med virkning fra i år har Bygningsstyrelsen etableret Center for Facility Management, som betyder, at Bygningsstyrelsen ikke kun leverer de fysiske rammer til centraladministrationen, men også kan levere både lokaler og de serviceydelser, der hører med til driften af lokalerne, herunder rengøring med videre, skriver Bygningsstyrelsen på sin hjemmeside.

Presset på indtjeningen

Kemp & Lauritzen er én af de virksomheder, der servicere offentlige bygninger drevet af Bygningsstyrelsen, ligesom selskabet tidligere har udført blandt andet energirenoveringsprojekter for Bygningsstyrelsen.

Kemp & Lauritzen, der har 135 år på bagen, omsatte i 2018 for knap 2,4 mia. kr., mens driftindtjeningen landede på beskedne 72 mia. kr. og resultatet efter skat blev på 54,5 mio. kr. Selvom der er tale om en vækst i driftsindtjeningen og resultate efter skat på omkring 68 pct., giver det en meget beskeden overskudsgrad på tre pct. mod 1,7 pct. i 2017.

Kemp & Lauritzens omsætning og indtjening har ligget stort set uændret de seneste fem år i en installationsbranchen, der er præget af hård priskonkurrence. Priskonkurrencen er et forhold, som Kemp & Lauritzen fremhæver i deres seneste årsrapport.

Virksomheden, der beskæftiger knap 2.000 ansatte, udfører en bred vifte af installationsopgaver inden for el, vvs, ventilation og køl, og har tilbyder blandt andet serviceopgaver, der går på tværs af de fire fagområder.

I sin årsrapport tager Kemp & Lauritzen afstand fra korruption. Selskabet skriver:

»Kemp & Lauritzen accepterer ikke samarbejdspartnere, der deltager i nogen form for korrupt aktivitet, hverken direkte eller indirekte gennem tredjemand. Dette omfatter at tilbyde, give eller modtage bestikkelse eller upassende betalinger og gaver. Også selvom det opfattes som en del af en forretningsmæssig kutyme.«

Berlingske arbejder på en kommentar fra Kemp & Laurtizen.