Danmarks Eksportråd gør en forskel

Læs mere
Fold sammen
Danmarks Eksportråd arbejder målrettet for at levere kvalitetsydelser til danske virksomheder i deres internationaliseringsproces. Der ligger samtidig en stor opgave i at formidle viden om vores produkter. Derfor er vi glade for Per G. Gotfredsens indlæg i Erhvervsbladet den 7. december 2004, der sætter fokus på værdien af et tæt samarbejde med branche- og erhvervsorganisationer omkring dette.

I Danmarks Eksportråd gennemføres hvert år en omfattende kendskabsundersøgelse. Ifølge denne er kendskabet til Danmarks Eksportråd steget fra 62% i 2000 til 75% i 2003. Det er et godt resultat og en overbevisende fremgang, men naturligvis skal vi videre. Vi gør os derfor store bestræbelser for, at endnu flere eksportvirksomheder får kendskab til vores organisation og vores produkter. De kommende år vil dette blandt andet ske gennem et tættere samarbejde med branche- og erhvervsorganisationerne. Herigennem vil vi nå ud til endnu flere virksomheder.

Der et godt budskab, der skal kommunikeres. Danmarks Eksportråd er tilstede med 85 kontorer i 61 lande via Udenrigsministeriets netværk af ambassader, generalkonsulater og handelskontorer. Over 80 pct. af Eksportrådets medarbejdere opererer ude ¿ direkte på eksportmarkederne. Vores mere end 250 eksportrådgivere besøger med jævne mellemrum Danmark, og virksomheder i hele landet kan få individuelle besøg med henblik på at se nærmere på eksportmuligheder. Danmarks Eksportråd har også en vifte af programmer, der retter sig mod netop de små og uerfarne virksomheder, som Per G. Gotfredsen omtaler. Eksportforberedelsesprogrammet giver f.eks. små og mellemstore virksomheder mulighed for at modtage 25 timers gratis rådgivning og sammen med en erfaren rådgiver fastlægge en handlingsplan for virksomhedens internationalisering. Når det store skridt over grænserne skal tages, kan virksomhederne få hjælp igennem programmet Eksportstart. Her kan små og mellemstore virksomheder opnå 50% prisreduktion på ydelser fra ambassader og handelsrepræsentationer, som kender de lokale forhold, og som kan bistå med f.eks. markedsanalyser og partnersøgning. Hertil kommer en række sektorrettede programmer; BornGlobal, som retter sig mod højteknologiske vækstvirksomheder, og fra januar 2005 BornCreative, som retter sig mod de små og mellemstore virksomheder inden for kultur- og oplevelsesindustrien. Danmarks Eksportråd lancerer også i januar 2005 et gratis internetbaseret produkt, "Markedsmuligheder", der gør viden om markedsmuligheder direkte tilgængelig for danske virksomheder.

Vi ved, at vores ydelser gør en forskel. Resultater for Eksportstartprogrammet viser, at for hver tilskudskrone genereres der 13 kr. i eksport. Og potentialet er stort. Vi kan skabe mange flere internationale spillere i dansk erhvervsliv. Jeg kan opfordre til at søge mere information om Danmarks Eksportråd på www.eksportraadet.dk.