Danmark til Mars

Det har lange udsigter, men visionen er klar: Præsident Bush - og formentlig også russerne - vil sende mennesker til Mars,

hvilket formentlig kan realiseres om cirka 30 år.Det får nu erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) til at spørge

de danske virksomheder, hvordan vi kan komme med i det amerikanske milliardprojekt. Om kort tid vil ministeren udpege en erhvervsmand,

der skal stå i spidsen for et udvalg, der skal definere de områder, hvor danske virksomheder kan være med.Der

er faktisk gode muligheder for danske virksomheder.På miljø-området bliver en af udfordringerne at finde

metoder, hvor man kan omdanne det menneskelige "affald" til almindelig føde ved at tilføre affaldet energi.

Et rumskib, der skal være på rejse i flere år, kan nemlig ikke have mad med til austronauterne på hele rejsen.

materialesiden skal der opfindes produkter, der er meget lette, meget tætte og meget stærke, så luften ikke siver

ud af de rumhuse, der i første omgang skal etableres i basecamp 1, Månen.Månerejserne i 60''erne og 70''erne

var med til at udvikle computeren og micro-chippen. Rejsen til Mars vil kræve endnu mindre, endnu mere sikre og mindre energikrævende

- måske biologiske - chip og computere.På alle disse områder ligger der store potentialer for danske virksomheder,

der vil kunne bruge forskningen til at udvikle nye produkter, der kan skabe en ny økonomi på vores egen jord.Danmark

må og skal være med i det stort anlagte Mars-projekt. Projektet kan føre til en eksplosiv teknologisk og videnskabelig

udvikling, som vi må være med i, hvis vi fortsat skal bevare en høj materiel levestandard.Samtidig kan Mars-projektet

være med til at skabe mere interesse for teknik og naturvidenskab hos unge danskere.Fascinationen af rummet og det uopdagede

land har altid levet hos de unge. Mars-projektet kan vise nogle konkrete måder, hvor unge mennesker kan beskæftige sig

med rumforskning på en spændende måde i danske virksomheder.Vi har brug for mere begejstring omkring teknik

og naturvidenskab. Mars-projektet kan være katalysator i sådan en proces, og derfor må vi stå forrest i køen,

når amerikanerne skal vælge samarbejdspartnere til den epoke-gørende forskning og udvikling i forbindelse med projektet.

dalgas