Danmark skal konkurrere på viden

I takt med, at danske virksomheder flytter produktion til udlandet, skal der konkurreres på viden og nytænkning, hvis Danmark skal beholde sine internationale virksomheder og tiltrække andre udefra. Det viser rapport fra Danmarks Erhvervsråd.

Læs mere
Fold sammen
De tider er forbi, da Danmark kunne tiltrække internationale virksomheder på en god infrastruktur, stabile politiske forhold og et velordnet arbejdsmarked.

Det er stadig faktorer, internationale virksomheder hæfter sig ved. Men i takt med, at selv lavtlønslande i stigende omfang lever op til disse rammebetingelser, skal der mere til at fastholde danske internationale virksomheder og tiltrække flere udenlandske.

Det fremgår af en rapport, som Mandag Morgen har udarbejdet for Danmarks Erhvervsråd, der rådgiver regeringen om fremtidens erhvervspolitik.

Rapporten bygger på interviews med 13 topchefer for danske og udenlandske virksomheder, som har slået sig ned her i landet. Enten fordi her er et marked, eller fordi Danmark har eller har haft et særligt godt erhvervsmiljø. Til det sidste hører i stigende grad velkvalificerede medarbejdere, viden og særlige kompetencer.

Ifølge rapporten er det de aktiver, der skal sikre, at der også i fremtiden er internationale virksomheder i Danmark, selv om det meste af produktionen er flyttet til lavtlønslande.

Danske spidskompetencer
»De rammevilkår, der var nødvendige og tilstrækkelige for nogle år siden, er stadig nødvendige - men ikke længere tilstrækkelige. Rapporten præciserer noget, som nok har været fremme, men nu siges med større tydelighed,« siger formanden for Danmarks Erhvervsråd, den tidligere koncernchef for Bang & Olufsen, Anders Knutsen.

Han fremhæver de danske spidskompetencer som noget af det, der skal værnes om og udvikles for at bevare de virksomheder, der er etablerede i Danmark, og for at tiltrække nye virksomheder.

»Når den spanske vindmøllevirksomhed Gamesa åbner kontor i Silkeborg, så er det naturligvis, fordi den ved, at der er nogle kompetencer inden for den industri i Danmark, som måske er de bedste i verden. Ligesom da Siemens for år tilbage købte sig ind i mobiltelefoni i Nordjylland, fordi der var en særlig mobilkompetence i og omkring Aalborg,« siger Anders Knutsen.

Det er hele tiden er nødvendigt, at dansk erhvervsliv udvikler sine særlige kompetencer, idet vidensamfundet også bliver globaliseret.

»Indien er et eksempel. Mange internationale virksomheder har flyttet deres softwareopgaver til Indien. Og det kan man gøre, fordi man kan kommunikere over internettet,« siger Anders Knutsen

Han erkender, at det kan være vanskeligt at forhindre, at ikke kun produktion flytter til udlandet, men også det mere videntunge arbejde.

»Det kan man kun forhindre i det omfang, at man har et miljø herhjemme, som gør, at virksomheder vil vedblive at være her, fordi de kan få fat i den rigtige arbejdskraft. Og der påpeger rapporten jo et specielt problem - den kære skat og specielt topskatten - når man snakker specialister og højtuddannede,« siger Anders Knutsen.

Mangler kritisk masse
Den nye rapport viser til gengæld også, at det er svært at tiltrække udenlandske ledere på grund af det relativt lave lønniveau i Danmark. Alligevel konstaterer rapporten, at det danske arbejdsmarked er tiltrækkende for udenlandske virksomheder.

»Flere undersøgelser viser, at danskere og danske ledere og forholdet mellem ledere og medarbejdere er karakteriseret ved, at medarbejderne udviser større selvstændighed, ansvarsbevidsthed, initiativ og lyst end mange andre steder. Og på ledelsesområdet står Danmark ret stærkt internationalt,« siger Anders Knutsen.

Han vurderer at udflytningen af den mere lavteknologiske produktion accellererer de næste 5-10 år.

»Men det behøver ikke at være nogen katastrofe. Tekstilindustrien er jo større end nogensinde, selv om al produktion er flyttet ud. Men det bliver problematisk, hvis for meget af virksomhedernes forskning og udvikling flytter. Så kommer vi til at mangle en kritisk masse inden for forskning og udvikling. Derfor er man nødt til at sikre kontakten mellem erhvervslivet og forskerverdenen, så man sikrer, at Danmark fortsat er innovativ og bliver mere innovativ,« siger Anders Knutsen.

Mandag Morgens rapport skal sammen med tre andre behandles i Danmarks Erhvervsråd i marts. De vil danne grundlag for rådets anbefalinger til regeringen.