Danmark klar til offensiv i USA

Den danske regering retter blikket mod verdens største marked, USA, som er inde i en positiv udvikling. En ny handlingsplan med 23 konkrete initiativer skal løfte eksporten til USA med 25 procent på tre år.

Foto: EMMANUEL DUNAND
Efter en årrække med fokus på nye vækstmarkeder, som BRIK-landene, Vietnam og Mexico, vender den danske regering nu blikket mod verdens største marked, USA.

Tirsdag morgen præsenterer handels-minister Nick Hækkerup (S) en ny handlingsplan med 23 vækstinitiativer, som har til formål at løfte dansk eksport til USA med 25 procent til omkring 125 milliarder kroner frem til udgangen af 2016. Den samlede eksport til USA udgør i dag 100 milliarder kroner og står for cirka ti procent af den samlede danske eksport.

Præsentationen finder sted på Berlingske Business’ eksportkonference »Tag spinget til USA«, hvor Nick Hækkerup deltager, og hvor virksomheder som Cowi og Fritz Hansen fortæller om deres erfaringer i USA.

»Vi kan stadig se, at den store vækst bliver i BRIK-landene og på de øvrige vækstmarkeder, men vi skal holde fast i rugsbrødsmarkederne; de traditionelle danske markeder som Tyskland, England og USA. Samtidig sker der nogle ting i USA, som betyder, at amerikanerne efterspørger nogle af de varer og tjenesteydelser, hvor Danmark har styrke-positioner. Derfor er det oplagt at styrke eksportindsatsen i USA,« siger Nick Hækkerup.

At handlingsplanen kommer netop nu, skyldes tre ting.

For det første er amerikansk økonomi i bedring, og forbrugernes lyst til igen at købe high end-varer er voksende.

For det andet vejer en række dagsordener, som stiller danske eksportører i et godt lys, stadig tungere i den amerikanske debat. Det drejer sig for eksempel om øget fokus på miljø, herunder vandressourcer, energi, blandt andet nye energikilder som skifergas, og fødevaresikkerhed. USA er for eksempel i dag verdens største marked for økologiske fødevarer.

Den tredje og sidste årsag er den frihandelsaftale mellem EU og USA, som forhandles på højtryk i øjeblikket, men som formentlig først er klar til underskrivelse næste år.

Fokus på USA hilses velkommen

Hos erhvervsorganisatoinerne Dansk Erhverv og Dansk Industri (DI) hilses det øgede fokus på eksporten til USA velkommen.

»Der har været meget fokus på de nye vækstmarkeder. Derfor er det meget naturligt, at pendulet nu slår over på USA. Det er Danmarks tredjestørste eksportmarked, og der sker mange spændende ting i øjeblikket, som giver muligheder for danske virksomheder,« siger Peter Thagensen, afsætningspolitisk chef hos DI.

Dansk Erhverv mener, at det er meget vigtigt, at regeringen ikke kun satser på vækstmarkederne.

»Vi skal også have fokus på volumenmarkeder som USA. Derfor er det rigtig godt, at der nu kommer en samlet handlingsplan på området,« siger Jens Alsbirk, chef for EU og International Afdeling hos Dansk Erhverv.

At der er brug for en dansk offensiv i USA bekræftes af de seneste eksporttal.

Regeringens mål om at øge eksporten til USA med 25 procent fra 2014 til 2016 synes ikke helt urealistisk. Faktisk voksede dansk eksport til USA endnu mere i perioden 2010 til 2012, nemlig 28 procent. Men i 2013 ser det knap så muntert ud. Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik for årets første 11 måneder er eksporten imidlertid faldet med omkring fem procent, især fordi vindmølle-industrien ikke har levet op til tidligere års eksport til USA.

Ifølge handelsministeren skal handlingsplanen dog ikke ses som et forsøg på at redde dansk eksport til USA. For bortset fra 2013 har der været fuld fart på de seneste år – ikke mindst trukket af medicinal- og medico-industrien. De 23 vækstinitiativer ses i stedet i sammenhæng med de vækstinitiativer, som resten af regeringen arbejder med.

»Væksten i Danmark skal komme fra eksporten. Øger vi eksporten med én milliard kroner skaber det 600-700 nye arbejdspladser. Det giver velstand for den enkelte familie og er med til at finansiere det danske velfærdssamfund,« siger Nick Hækkerup.