Danmark får nyt stort energiselskab

Fusionen mellem Energi Horsens og NRGi i Århus er fredag faldet endeligt på plads.

Danmarks fjerde største energiselskab blev i går aftes en realitet, da bestyrelsen for NRGi og Energi Horsens underskrev de sidste juridiske dokumenter på et fælles bestyrelsesmøde.

Navnet på det nye selskab bliver NRGi efter den største af fusionspartnerne og det nye energiselskab bliver et andelsselskab ejet af andelshaverne fra det oprindelige Energi Horsens og NRGi.

Selskabets øverste myndighed bliver dermed et repræsentantskab på 100 repræsentanter valgt i lokale valgdistrikter i forsyningsområdet.

- De to selskaber kommer tilsammen til at udgøre et robust fundament for en stærk infrastruktur i det østjyske område. Det fusionerede selskab vil opnå flere stordriftsfordele og skabe grundlag for fair priser, aktivt ansvarlig ejerskab og øge konkurrencen i markedet for kommunikations- og forsyningsydelser, siger Ulrik Kragh, der er formand for Energi Horsens bestyrelse og fremadrettet bliver formand for bestyrelsen i det nye NRGi

Der bliver etableret en overgangsledelse frem til 2010, med de nuværende repræsentantskaber og bestyrelser.

Hovedkontor i SkejbyDet er fusionens mål, at det nye selskabs finansielle og kommercielle aktiviteter vil generere et overskud til elforbrugerne, svarende til de omkostninger der er forbundet med driften af elnettet.

Det nye NRGI får hovedkontor i Skejby ved Århus. Bygningerne i Horsens bliver omdannet til kompetencecenter indenfor projektering, ledningsregistrering, hjemtagning af måledata suppleret med butik og rådgivnings-faciliteter. Det nye selskab får godt 200.000 el-forbrugere og 750 ansatte. Omsætningen i 2008 er budgetteret til 1,9 mia. kr. med en egenkapital på 5,2 mia. kr.

Fusionen, der træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2008, giver plads til alle nuværende medarbejdere og det forventes, at medarbejderstaben kan tilpasses fusionen ved omplaceringer indenfor organisationen.

- mja