Dankortet klemmer Bendt Bendtsen

Dilemma: Hvis Bendt Bendtsen giver bankerne lov at tage betaling for Danmark, vil han formodentligt blive udsat for en massiv kampagne i medierne. Hvis han går imod bankenre, vil han blive beskyldt for aftalebrud.

Baggrund

Både bankerne og detailhandlen tager indirekte forbrugerne som gidsel i skænderiet om, hvorvidt det skal koste butikkerne penge, når kunderne bruger deres dankort som betaling.

Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen har foreløbig givet sig selv ekstra tid. Men på et tidspunkt skal han beslutte sig for, hvem han vil være modstander af.

I går afleverede Betalingskortpanelet en længe ventet redegørelse, der skulle give ministeren grundlag for at træffe beslutning: Er der skabt de rigtige betingelser på betalingskortmarkedet for en reel fri konkurrence, eller har de danske banker og deres fælles infrastruktur PBS stadig reelt monopol.

Hvis der er udsigt til reel fri konkurrence, har politikerne lovet at fjerne den paragraf i loven, der forbyder bankerne at tage gebyrer fra butikkerne for hver gang, en kunde betaler med dankort i en forretning.

Bankerne har gjort sit

Konkurrencestyrelsen har efter en kulegravning af området konkluderet, at bankerne på papiret har gjort, hvad politikerne forlangte. Der er flere, der udsteder betalingskort. Der er flere, der påtager sig opgaven med at håndtere de elektroniske betalinger. Og både infrastrukturen og terminalerne ude i butikkerne tillader, at andre kort og andre kortudstedere kan bruge infrastrukturen.

Men panelet er delt i to om, hvorvidt der så også er reel mulighed for fri konkurrence, eller om de danske bankers og PBS' monopol består.

I spidsen for mindretallet står formanden, juraprofessor Mads Bryde Andersen. Han mener, at bankerne skal have lov at tage gebyrer, for de har opfyldt de fire forudsætninger. Det er også imod praksis i Danmark at have en særlov, der på den måde regulerer en prissætning.

Endelig mener Mads Bryde Andersen ud fra hensyn til dels bankernes muligheder for at drive forretning, dels detailhandlens fordele ved at have dankortet, at det er i orden at lade bankerne indkræve gebyrerne.

Frygt for mediestorm

Modsat mener et flertal fra forbrugerorganisationerne og detailhandlen at konkurrencen ikke reelt er fri.

Kilder i detailhandlen lader forstå, at hvis ministeren vælger at ignorere flertallet og tillade gebyrer, så vil han blive mødt af en mediestorm i form af en protestkampagne i landsdækkende dagblade. Det har detailhandlen brugt som pressionsmiddel før - med held.

»Vi vil ikke blot lade stå til i denne sag, den er særdeles væsentlig for os og for forbrugerne. Denne sag vil vi følge til dørs,« er så langt direktør Søren B. Henriksen fra Dansk Handel & Service vil gå.

Hvis ministeren omvendt fastholder forbuddet mod gebyrerne, ser sagen meget enkel ud for bankerne - uden at bankernes brancheorganisations formand, Peter Schütze, har forberedt konkrete ting.

»Vi lavede en aftale med Folketinget om, at vi skulle opfylde visse betingelser. Dem har vi nu opfyldt, og så må jeg da gå ud fra, at de holder deres del af aftalen,« siger Peter Schütze, direktør i Nordea. Derudover har bankerne gentagne gange sagt, at hvis de ikke får lov at tage sig betalt for dankortet, så er der ikke penge i at udvikle det - »så kan det så ende på teknisk museum«, som een formulerer det.