Danish Crown

Dansk

Er verdens næststørste svineslagterikoncern. Har hidtil ikke haft investeringer eller virksomhed i Polen.

Købte i går 23 procent af aktierne i slagteri- og forædlingsvirksomheden Sokolów SA, en af Polens stærkeste varemærkevirksomheder indenfor svine- og oksekød. Virksomheden, der i 2003 omsatte for cirka 1,6 milliarder kroner, producerer forædlede kødprodukter på basis af egne slagtninger af svin og kreaturer, samt indkøbte råvarer.

Sokolów er i stærk vækst og udvikling. Via et joint venture vil Danish Crown sammen med finske HK Ruokatalo OYj, der ejer 30 procent af aktierne, kontrollere det polske børsnoterede selskab. Sokolów får leverancer fra polske landmænd. Selskabet har en meget høj forædlingsgrad, og indkøber eksterne råvarer til forædling bl.a. fra Danish Crown. Hovedparten af afsætningen finder sted i Polen, men eksporten er stærkt stigende.Kilde: Danish Crown