Danisco har taget nyt robotsystem i brug

Daniscos kunder anvender enzymer til at producere fødevarer med særlige egenskaber, for eksempel en bestemt konsistens.

Bakteriekulturer anvendes ved fremstilling af bl.a. ost og yoghurt og til konservering af fødevarer.


At finde lige præcis

det enzym, der har de ønskede egenskaber, kan være yderst kompliceret og tidskrævende, hvis arbejdet skal gøres

manuelt. Det kan handle om at identificere op til en million varianter, inden den rette er fundet.


- Ved at benytte robotten

kan vi foretage en udvælgelse, der er langt mere præcis og langt hurtigere. Robotten kan screene over 20.000 varianter

på en dag. Det skal sammenholdes med, at der manuelt kun kan screenes få hundrede på den samme tid, siger Scientific

Director Andrew Morgan.


Robotsystemet vil også kunne anvendes i Daniscos udvikling af andre ingredienser, for eksempel

til at screene aromaer fra naturlige råvarer.


- Vi ser dette som et element i vores kontinuerlige udvikling af research, så

vi bevarer vores konkurrencedygtige position inden for udvikling af enzymer og bakteriekulturer, siger Daniscos direktør for

forskning og udvikling, Leif Kjærgaard. RB-Børsen