Danionics håber på genopladning

Danionics er kommet tættere på en vital aftale med en asiatisk medinvestor. Revisorerne stiller spørgsmålstegn ved værdierne i selskabet.

Pengene fosser fortsat ud af den fynske batteriproducent Danionics. Men ledelsen er nu nået så langt i sine bestræbelser på at finde en rig medinvestor, at der er indgået en foreløbig aftale med en asiatisk batteriproducent om at danne et fifty-fifty ejet joint venture med produktion i Kina.

Hvem den mulige partner er, er fortsat en hemmelighed. Men administrerende direktør Niels Kryger Andersen håber, at en endelig aftale er på plads, så den kan behandles på generalforsamlingen 22. april.

Planen er, at Danionics skyder stort set alle aktiver i joint venturet, så det børsnoterede selskab fremover blot kommer til at eje halvdelen af aktierne. Den ukendte partner skyder så tiltrængt kapital i foretagendet.

Produktionen flyttes til Kina, hvor lønnen kun udgør fem til 10 pct. af en dansk arbejders, og det er netop prisniveauet på batterier til bærbare computere, der er årsag til, at Danionics sidste år oplevede et fald i omsætningen på 55 pct. til 76 mio. kr. og et dundrende underskud på 116 millioner kroner.

»Det har hele tiden være vores strategi at lave et joint venture i Asien. Der er ingen tvivl om, at prispresset er kommet hurtigere og kraftigere end ventet - også med dollarfaldet. Priserne er kommet enormt i fokus de senere år,« konstaterer Niels Kryger Andersen.

Han medgiver, at et joint venture med en rig medinvestor er en forudsætning for Danionics' overlevelse.

Driften er i fare
Selskabets revisorer er langt fra sikre på, at planen lykkes. Regnskabet for 2003 er således forsynet med en usædvanligt grim påtegning.

»Det er vores opfattelse, at årsrapporten (...) ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2003,« skriver revisorerne fra KPMG og Deloitte.

De mener, at Danionics' ledelse har sat værdien af aktiverne alt for højt, og konstaterer, at virksomheden ikke har tilstrækkeligt beredskab til at sikre den fortsattte drift de næste 12 måneder.

»Det havde vi forudset. Men der pågår nogle forhandlinger, og vi kan derfor ikke sige til revisorerne, at fremtiden ser sådan og sådan ud. De vurderer et aktiv ud fra, at det skal generere en vis omsætning. Men da vi ikke kan være præcise nok om det, så har de også svært ved at vurdere det pågældende aktiv,« siger Niels Kryger Andersen.

Hvis det lykkes at etablere et joint venture med den asiatiske partner, er det hensigten, at partneren på et tidspunkt køber Danionics ud.

Men revisorerne vurderer, at der er en risiko for, at aktionærerne i givet fald ikke kan få de værdier ud af selskabet, som ledelsen har bogført aktiverne til.

Hvis joint venturet bliver en realitet, forsvinder der 55 job i produktionen i Odense, mens udviklingsaktiviteterne bliver tilbage.

Danionics har allerede varslet fyring af 26 produktionsarbejdere.