Danionics - årets dukkert på fondsbørsen

2004 blev et godt aktieår, men ikke alle aktier var i stand til at følge den positive udvikling.

I alt er 38 aktier af KAX-indeksets 198 aktier faldet i kurs i 2004. Aktierne i Danionics, Topsil Semiconductor Materials, Land & Leisure og Theodor Ejendomsinvest er alle aktier, der har fået deres værdi reduceret med omkring en tredjedel eller mere i løbet af året. Det viser en opgørelse lavet af RB-Børsen på baggrund af lister genereret fra Bloomberg News.

Der er tale om fald fra den sidst noterede kurs i 2003 på alle aktier frem til senest handlede kurs indtil mandag middag for de enkelte aktier. I opgørelsen ses der helt bort fra aktier, der er blevet slettet i år og dermed forsvundet helt fra kurslisten, samt aktier, der er konkurs eller i betalingsstandsning og som sådan ikke handles, som for eksempel Randers Reb, Funki og Consenta.

Aktionærerne i den fynske batteriproducent Danionics har i år - i øvrigt som sidste år - kunnet se værdien af deres aktier blive mere end halveret siden nytår. Danionics har i årets løb nedlagt samtlige aktiviteter i Danmark og flyttet produktionen til Kina, hvor selskabet har indgået et joint venture på fifty-fifty basis med et kinesiske selskab.

Desværre står joint-venturefirmaet med en truende betalingsstandsning hængende over hovedet, hvilket med et slag risikerer at fjerne 80 pct. af værdierne i selskabet.

Topsil værdisættes ikke særlig højt af aktionærerne, da aktiekursen torsdag efter børsens lukketid blev handlet til beskedne 28 øre. Aktien er faldet 41,7 pct. i år. Selskabets hovedaktionær, Sino-American Silicon Products, har solgt ud af sine aktier i Topsil siden efteråret 2003, men er stadig en af selskabets største enkeltaktionærer. Halvleder-koncernen fik for årets første tre kvartaler et overskud på 37.000 kr. før skat, som dog var en forbedring i forhold til underskuddet på 2,5 mio. kr. for den samme periode sidste år.

Ledelsen fastholder forventningen om et positivt resultat før skat i 2004 ud af en omsætning på 115 mio. kr.

Kursudviklingen i Land & Leisure, der udlejer ferieboliger, kan blandt forklares ved, at selskabet slet ikke kom i nærheden af sine oprindelige budgetter for regnskabsåret 2003/04. Selskabet fik et underskud før skat på 16 mio. kr., hvilket er 22 mio. kr. lavere end ventet ved årets begyndelse. Aktierne er i år faldet knap 33 pct. til 1,11 kr.

Theodor EjendomsInvest er blevet spaltet i år og reduceret til et rent investeringsselskab. Theodor har skilt sig af med sin industriejendom på Tåstrup Møllevej i Holbæk. Der var reelt tale om et salg, men konstruktionen bag er lidt speciel, da salget skete ved en spaltning af Theodor EjendomsInvest, hvor industriejendommen og de tilhørende aktiver og passiver blev udskilt i et nyt selskab under navnet DT EjendomsInvest.

Theodor EjendomsInvest afsluttede årets sidste handelsdag i en kurs på 200 kr. og aktionærerne kunne dermed konstatere, at deres formue i 2004 var reduceret med godt 38 pct.

/RB-Børsen/