Danfoss-top: Vi har teknologien til at nå det danske klimamål, nu må politikerne vise mod og risikovillighed

Topledelsen i Danmarks største industrivirksomhed, Danfoss, mener, at vi har teknologien til at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 pct. i 2030. Men det kræver en indsats fra politikernes side. Det er ikke helt så enkelt at få rammerne på plads, som man skulle tro, lyder det fra klimaordførerne.

Danfoss' bestyrelsesformand, Jørgen Mads Clausen, opfordrer i en kronik sammen med Danfoss' topchef, Kim Fausing, politikerne til at udvise mod og risikovillighed for at løse klimaudfordringerne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

For nylig kunne Berlingske fortælle, at et stort flertal af danskere bakker op om regeringens målsætning om at reducere CO2-udledningen i Danmark med 70 pct. i 2030, men at et flertal af danskere også anser det for urealistisk at nå målsætningen.

De fleste politikere har da også travlt med at understrege, at vi endnu ikke ved præcist, hvordan vi når helt i mål.

Men sådan forholder det sig ikke, hvis man spørger Danmarks største industrivirksomhed, Danfoss på Als. I en kronik i Berlingske slår bestyrelsesformand og overhoved for ejerfamilien Jørgen Mads Clausen og topchef Kim Fausing fast, at Danmark godt kan komme i mål med den ambitiøse 70-procent-målsætning, og at danske industrivirksomheder står klar til at hjælpe. Men det stiller krav til politikerne.

Kræver politisk mod og risikovillighed

»Det bliver en udfordrende rejse, som kræver, at vi går nye veje både i virksomhederne, i kommunerne og i staten. Vi skal acceptere, at den markante omstilling, vi skal have gang i, kræver betydelige investeringer og ikke mindst politisk mod og risikovillighed til at gøre det regulatorisk nemt at indføre de nye teknologier. Indviklede regler og afgifter lavet til det gamle energisystem skal kunne ændres hurtigt,« skriver de to Danfoss-topledere.

Målsætningen om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990, der er det år, som FN bruger som udgangspunkt for sine beregninger, svarer ifølge Clausen og Fausing til, at Danmark skal mere end halvere CO2-udledningen i 2030 i forhold til i dag.

Men det skræmmer ikke de to erhvervsfolk. Tværtimod.

»Vi er overbeviste om, at det er muligt, at vi i Danmark kan halvere vores CO2-udledning og samtidig sikre fortsat vækst og fremgang, og hvis vi griber muligheden rigtigt an, kan det sætte standarderne for en sammenhængende global indsats,« skriver de i deres kronik.

Bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen og adm. direktør Kim Fausing, Danfoss

»Vi skal acceptere, at den markante omstilling, vi skal have gang i, kræver betydelige investeringer og ikke mindst politisk mod og risikovillighed til at gøre det regulatorisk nemt at indføre de nye teknologier.«


Skal det lykkes, er det nødvendigt, at den grønne omstilling, som Danmark skal igennem i de kommende år, kommer til at stå på tre ben.

»For det første: Vi skal reducere energiforbruget i vores bygninger, både dem, vi bor i, og dem, vi arbejder i – både de offentlige og de private,« skriver erhvervslederne fra Danfoss.

»For det andet skal vi have markant mere vind, sol og anden vedvarende energi, så vi har tilstrækkelig grøn strøm til det tredje ben i indsatsen – den gennemgribende elektrificering af varme- og transportsektorerne, der er nødvendig, hvis vi skal leve op til målet om en 70 procent reduktion af CO2-udledningen i 2030, og det fastsatte mål i Paris-aftalen om et Danmark med netto-nul-udledninger senest i 2050,« skriver Jørgen Mads Clausen og Kim Fausing.

Sælger energieffektive løsninger

Danfoss er leveringsdygtig i en lang række forskellige teknologier, som kan gøre både bygninger og maskiner mere energieffektive, og er samtidig førende inden for varmepumper og centrale teknologier, der er nødvendige for at elektrificere biler, maskiner og skibe. Samtidig finansierer virksomheden sammen med andre store industrivirksomheder som pumpeproducenten Grundfos, vinduesproducenten Velux og producenten af isoleringsmateriale, Rockwool, interesseorganisationen Synergi, der er sat i verden for at fremme effektiv energibrug i Danmark.

Jørgen Mads Clausen og Kim Fausing har derfor en klar interesse i en grøn omstilling, der både bygger på energieffektivitet og elektrificering, men samtidig har de også en stor viden om de teknologiske muligheder, der findes.

Ekspert: God idé, men ikke helt nok

Henrik Wenzel, professor og centerleder ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi ved Syddansk Universitet, er som udgangspunkt enig med Jørgen Mads Clausen og Kim Fausing i deres forslag. Men det er dog ikke helt nok til at komme i mål, mener Henrik Wenzel.

»Vi når ikke i mål med 70 pct. målsætningen, hvis vi ikke får den tunge transport med. Vi kan ikke undvære brændstoffer til fly, skibe og de største lastbiler. Det bliver ikke muligt at elektrificere den del af transporten, og derfor har vi brug for at udvikle elektrobaseret brændstof. Vi har teknologien. Den skal bare opskaleres,« siger Henrik Wenzel.

»Der, hvor udfordringen i dag ligger, er hos politikerne. En ny administrativ retning skal på plads, og der er brug for en finansiel omfordeling fra eksisterende afgifter til nye indtægtskilder for staten. Det er ingen nem opgave for politikerne,« siger Henrik Wenzel.

Artiklen fortsætter under foto.

Kim Fausing, topchef i Danfoss, fotograferet i selskabets hovedkvarter nær Nordborg på Als. Danfoss fremstiller en række energieffektive teknologier og teknologier, som kan bruges i elektrificeringen af samfundet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged.

Forskellige holdninger til bindende mål

Både blandt regeringens støttepartier og hos oppositionen er der langt hen ad vejen opbakning til Danfoss' forsøg på at få sat energieffektivisering på dagsordenen og få skabt de politiske rammer for, at den grønne omstilling kan komme op i gear.

»Overordnet set er jeg helt enig. Vi skal både have et ambitiøst bindende klimamål. Vi skal spare på energien, sætte grøn strøm til transporten og til vores produktion af varme,« skriver SFs klimaordfører, Signe Munk, til Berlingske.

SF vil arbejde for et bindende mål for energieffektivisering. Helt konkret vil SF have, at »der skal energieffektiviseres med 30 pct. i 2030«.

Ida Auken, klimaordfører for Radikale Venstre, er knap så klar i mælet, når det gælder bindende nationale mål for energieffektivisering. Ifølge hende er energieffektiviseringer en vigtig vej at gå, men det er også vigtigt ikke at vælge én løsning som »det saliggørende, men at kigge bredt på alle løsninger, der er«.

»Vi vil gerne have overordnede nationale klimamål – hvori energieffektiviteten også kan bidrage helt naturligt,« skriver Ida Auken til Berlingske.

Venstres klimaordfører, Thomas Danielsen, er langt hen ad vejen enig i Danfoss-toppens ønsker, men understreger, at det slet ikke er så enkelt, som det ser ud, for politikerne at opstille rammerne for den grønne omstilling. Venstre er f.eks. ikke afvisende over for ønsket om et nationalt bindende delmål for energieffektivisering.

»Men det er kompliceret, og vi skal være sikre på, at vi vælger de rigtige virkemidler. F.eks. viste en analyse, vi fik lavet, at for hver 100 kr., staten giver ud i støtte til energieffektiviseringer, kommer kun en 20er tilbage i samfundsøkonomisk gevinst, blandt andet fordi der ofte er tale om tilskud til forbedringer, som folk alligevel ville have udført. Derfor skal vi tænke grundigt over virkemidlerne, og det er ikke helt så simpelt, som det måske kunne lyde,« siger Thomas Danielsen