Dana Lim flytter produktion til Danmark

Læs mere
Fold sammen
Mens en lang række virksomheder flytter produktion ud af landet, går Dana Lim i Køge mod strømmen.

- I september købte vi en spartel fabrik i Sverige som vi inden for et til halvandet år flytter til Danmark, siger adm. direktør Mogens Overgaard fra Dana Lim.

Spartel-fabrikken Emo ligger i Gøteborg i Sverige og omsætter for cirka 20 mio. kr. Der bliver ikke tale om en kolossal opgradering af arbejdsstyrken i Køge, da den svenske virksomhed i dag beskæftiger fem mand.

Totalt er Dana Lim i fremgang og øgede omsætningen med ti pct. sidste år, fortæller Mogens Overgaard.

Selskabet oplyser ikke nettoomsætningen i årsregnskabet, men bruttofortjenesten er steget fra 49,7 mio. kr. i 2002/03 til 52,8 mio. kr. i 2003/04.

Vækst

Ifølge Dana Lim, er fremgangen sket på både hjemme- og eksportmarkeder.

Dana Lim i Køge er ved at få godt fat i eksportmarkederne i andre europæiske lande. Men datterselskabet i Litauen giver underskud.

- Datterselskabet, Dana Lim UAB i Litauen, har realiseret en stigende omsætning, men stigningen har ikke levet op til forventningerne ved årets start, og selskabet har realiseret et underskud i regnskabsåret 2003/04, skriver ledelsen for Dana Lim i årsberetningen.

Underskuddet blev på cirka 100.000 kroner og er vendt til et mindre overskud i indeværende regnskabsår, fortæller Dana Lim-direktøren.

Årets resultat landede på 2,7 mio. kr. i 2003/04 mod 3,3 mio. kr. i 2002/03.

Den primære årsag til nedgangen er en sammenlægning af tilkøbte aktiviteter i Ishøj og hovedaktiviteterne i Køge.

- Det har kostet os et par millioner kroner i transport og andre ekstra omkostninger at flytte sammen i Køge, siger Mogens Overgaard.

Aktiviteterne i Ishøj stammer fra købet af konkurrenten Åffa i 2001.

Til gengæld betyder sammenlægningen af aktiviteterne, at omkostningsniveauet er faldende.

FinlandUdover Litauen er Dana Lim etableret i Norge og Sverige, og er som noget nyt på vej ind i Finland.

I regnskabsåret 2004/05 ser den danske limproducent en gentagelse af væksten på ti pct. Den største fremgang ventes på eksportmarkederne.

Årets resultat ventes at blive højere end i det netop afsluttede regnskab.

Dana Lim er ejet af fonden Kaj Hansens fond opkaldt efter stifteren af selskabet.

Dana Lim - KøgeTal i mio. kr. 2003/04 2002/03

Bruttofortjeneste 52,8 49,7

Resultat af primær drift 9,3 11,8

Årets resultat 2,7 3,3

Egenkapital 21,1 18,4

Antal ansatte 93 90