Dan-Color investerer og forventer overskud

Overskud. De to seneste år har Dan-Color haft overskud efter et par år med røde tal. Virksomheden udfører pulverlakering.

Dan-Color A/S venter stigende omsætning og overskud efter investering i et nyt lager på 2.000 kvadratmeter til opbevaring af store kunders aluminiumsprofiler.

Derudover satser virksomheden på at effektivisere logistikken gennem ansættelse af en salgs- og logistikmedarbejder.

Dan-Color pulverlakrerer emner i aluminium, galvaniseret stål og stål til alle brancher herhjemme og i mindre omfang til europæiske lande.

Virksomheden investerede for fem år siden 40 mio. kr. i en ny fabrik til pulverlakering af aluminiumsprofiler til byggeriet. Den blev bygget med henblik på pulverlakering i to-holdsskift og måske endda tre-holdsskift. Men i dag pulverlakrerer fabrikken i et-holdsskift, for det er ikke "bare" at opmande til et ekstra skift.

- Det skal i givet fald passe ind i en langsigtet strategi, hvor faste kunder skal være med til at øge kapacitetsudnyttelsen. Og samtidig skal vi jo også kunne skaffe medarbejderne. I dag er vi desværre nødsaget til at klare spidsbelastninger i form af overarbejde, forklarer direktør Hans Jørgen Eriksen, Dan-Color.

Sorte tal igenEfter den store investering dengang fulgte et par år med underskud blandt andet på grund af nedgang i det tyske byggeri. Men de to seneste år har Dan-Color haft sorte tal på bundlinjen. Bruttofortjenesten i 2005/06 gik marginalt frem til 23,8 mio. kr., hvilket gav et resultat før skat på 1,3 mio. kr. lidt mindre end året før.

Ledelsen anser det som tilfredsstillende og venter et bedre resultat for indeværende år.

I dag interesserer Dan-Color sig ikke så meget for det tyske byggemarked, idet virksomheden i stedet primært satser på at servicere danske byggeprojekter. Foruden den nye fabrik råder Dan-Color også over et ældre anlæg, der for danske underleverandører blandt andet pulverlakrerer og monterer komponenter til togindustrien i Tyskland, England, Fran-krig og Spanien. Det pulverlakrerer også komponenter til danske industrivirksomheder, plader og inddækninger til byggeriet og komponenter til den tyske bilindustri. Der var i gennemsnit ansat 55 medarbejdere i Dan-Color i 2005/06, hvor egenkapitalen er 1,4 mio. kr.

Flere selskaberDan-Color ejes af Egon Munk Holding ApS, der også kontrollerer Dan-Strip A/S, der på en miljøvenlig måde afrenser metalemner samt affedter, sandblæser og slyngrenser emner i metal. Virksomheden servicerer en række danske kunder herunder Dan-Color.

Dan-Strip, der har otte til ti medarbejdere, bidrog med et overskud før skat på 0,9 mio. kr.

Dan-Color Invest A/S udlejer ejendomme til koncerninterne formål og havde et overskud før skat på 0,8 mio. kr.

Hans Jørgen Eriksen siger, at Dan-Color i indeværende år først og fremmest satser på yderligere effektivisering af arbejdsgange.

- Med landets største lakeringskapacitet og med det mest produktionseffektive og fleksible maleanlæg til aluminiumsprofiler står vi godt rustet til fremtidens krav og konkurrence, mener Hans Jørgen Eriksen.