Dagens aktietip - tirsdag

Aktietip. Topdanmark påvirkes af usikre lån.

Halvårsregnskabet fra Topdanmark var en blandet landhandel af fremgang og tilbagegang. Dog med en overvægt af plusser, og på den baggrund skulle man umiddelbart forvente en kursstigning. Men der er to grunde til, at det ikke skete. For det første var de nævnte plusser i regnskabet ikke uventede, og derfor var der allerede til en vis grad taget højde for dem i kursdannelsen.

Og for det andet indeholdt halvårsregnskabet også en negativ del. Nemlig investeringsaktiviteterne, hvor uroen på finansmarkederne er medvirkende til en nedjustering af det forventede resultat med 100 mio. kr.

I forbindelse med uroen på finansmarkederne har det store åbne spørgsmål været, hvordan forskellige banker, forsikringsselskaber m.fl. verden over vil blive ramt af et eventuelt sammenbrud for de amerikanske subprimelån. Altså lån til dårligere betalere.

Herom skriver Topdanmark på side 6 i halvårsregnskabet følgende:

"Topdanmark har kun en beskeden eksponering til sub prime loans, og resultatet er derfor ikke nævneværdigt påvirket af den negative udvikling i værdien af disse aktiver."

Som aktionær behøver man altså ikke frygte for, at Topdanmark trækkes med ned i tilfælde af en større krise i disse lån. Men når det er sagt, så rammes selskabet dog alligevel indirekte af krisen, idet den større usikkerhed på det internationale kreditmarked i første halvår medførte nedskrivninger hos Topdanmark på 40 mio.kr. i beholdningen af kreditobligationer m.v.

Man oplyser endvidere, at der efter afslutningen af halvårsregnskabet har måttet foretages yderligere nedskrivninger.

Den usikkerhed, som disse forhold skaber, modvirker den ellers positive udvikling i selve forsikringsvirksomheden, og det er forklaringen på aktiemarkedets negative reaktion på et ellers forholdsvis neutralt regnskab.