Dagens aktietip - tirsdag

Aktietip. Gigantisk underskud hos Brdr. Hartmann.

I halvårsregnskabet fortæller Brdr. Hartmann om et forventet underskud før skat på 490 mio. kr.

Underskuddet skyldes oprydningen efter flere års fejl-slagen styring af koncernen, hvor man på kort sigt har haft tab på 245 mio. kr. på frasalg af de sydamerikanske aktiviteter og nu et tab på 212 mio. kr. fra nedskrivning på de nordamerikanske og asiatiske aktiver. Hertil kommer engangsomkostninger til restruktureringer af den resterende del af koncernen.

Med disse dramatiske tiltag har man sat handling bag planen om at fokusere Brdr. Hartmann omkring det europæiske og nordamerikanske marked.

Problem i NordamerikaNordamerika har helt fra starten været et problemområde, og det forklares i halvårsregnskabet med forskellen i kursen på den canadiske dollar og den amerikanske dollar.

Man køber råmaterialer i CAD og sælger varer i USD, så når USD bliver mindre værd i forhold til CAD, taber man penge.

Det oplyses, at hvis forholdet mellem de to valutaer havde været det samme idag, som da man etablerede produktionen i 2002, ville den nordamerikanske forretning være blandt de bedste indtjenende enheder i koncernen.

Men sådan er det ikke gået, og selvom der fortsat er en positiv udvikling i det primære resultat, har man nu valgt at nedskrive aktiverne i Nord-amerika med 163 mio. kr.

Det er helt i tråd med den stramme politik, som den nye ledelse har etableret og bør ikke give anledning til bekymring. Der er blot tale om, at man nu indrømmer det, som de fleste har ventet på i lang tid.

For et turn-around selskab er der altid en risiko for, at operationen ikke lykkes, og patienten dør. Således også for Brdr. Hartmann. Men man bør også lægge vægt på, at selskabet nu har en realistisk målsætning og ledes af folk, som er parat til at gøre det nødvendige for at skabe en sund forretning.