Dagens Aktietip - tirsdag

Tip. Aktieanalytiker Bruno Japp gennemgår i dag Carlsbergs halvårsregnskab.

Man hæfter sig specielt ved en enkelt sætning på forsiden af Carlsbergs halvårsregnskab. Nemlig sætningen "Alle regioner havde vækst."

Hvis man kigger nærmere på resultatet i de enkelte regioner, konstaterer man dog, at omsætningen i Asien ganske vist steg med 12 procent, men både overskudsgrad og resultat af primær drift faldt faktisk i den region.

Så om Carlsbergs påstand er korrekt afhænger af, hvilket regnskabstal man måler på.

Godt vejr hjalp tilDet ændrer dog ikke ved billedet af et flot halvår for Carlsberg. Det er specielt i Østeuropa (incl. Rusland) fremgangen ligger.

Stigningen i både omsætning (36 procent) og resultat af primær drift (48 procent) i Baltic Beverages Holding (BBH), som Carlsberg ejer halvdelen af, skyldes ganske vist til en vis grad et særdeles godt vejr i den region.

Men med en stigning i markedsandelen for det russiske marked fra 35,7 procent til 37,6 procent kan hele fremgangen dog ikke forklares med vejret.Selv om der præsteres flotte stigningsprocenter i Østeuropa må man dog ikke glemme Vesteuropa, som trods alt er Carlsbergs største marked.

Selv om nettoomsætningen her kun steg med tre procent i forhold til samme periode i fjor, så resulterer det i en stigning på ikke mindre end 28 procent, når vi ser på resultatet af den primære drift.

Fremgangen bygger dels på forøgede markedsandele på de fleste væsentlige markeder, dels en højere gennemsnitlig salgspris på grund af et forbedret produktmix.

På koncernplan opjusterer man forventningerne til omsætningen til en vækst på mindst 10 procent (mod tidligere cirka syv procent) og resultat af primær drift til cirka fem mia. kr. (mod tidligere 4,7 mia. kr.). Nettoresultatet forventes at blive 2,2 mia. kr. mod 1,9 mia. kr. i 2006. Man bør dog bemærke, at de gode nyheder langt hen af vejen allerede er indregnet i kursen.