Dagens aktietip - onsdag

Aktietip. Danske Bank er blevet for billig.

Danske Bank-aktien har under kreditkrisen fået ekstra store smæk på grund af en forpligtelse på et to-cifret milliardbeløb for finansinstitutioner, som kan blive påvirket af de svære vilkår på kreditmarkedet, non-investment grade obligationer og subprime lån.

Det har angiveligt gjort en række udenlandske investorer nervøse, og det har udløst nogle kraftige salgsbølger i Danske Bank-aktien.

Vi lægger dog vægt på bankens åbenhed om dette spørgsmål, den gode information om kreditkvaliteten og på at forholdene på kreditmarkedet efter den amerikanske rentenedsættelse er lempet noget.

Et solidt papirPå den anden side er det også klart, at der kan opstå ny turbulens på kreditmarkedet, og vanskeligere vilkår på interbankmarkedet for lån mellem banker, samt at generelt mindre risikovillighed øger bankens låneomkostninger. På sigt vil de øgede renteudgifter blive væltet over på kunderne, men på kort sigt kan det koste på bundlinien. Vi anser dog fortsat Danske Bank for at være et meget solidt papir. Og når der falder lidt mere ro over kreditmarkedet, ser vi et kursspring frem for Danske Bank-aktien.

Fra halvårets regnskab lægger vi vægt på, at aktien nu handles til ni gange årets forventede overskud, hvilket er lavere end de fleste nordiske storbanker. Her skal man dog være opmærksom på, at aktiemarkedet ganske givet ser lidt længere fremad og stille spørgsmålstegn ved, om overskuddet i 2007 måske bliver toppen inden en større nedtur.

Generelt deler vi denne skepsis overfor bankaktier, da vilkårene for hele sektoren er ret grumsede: Stigende udlånstab, mindre indtægter fra værdipapirhandel, lavere udlånsvækst, højere omkostninger og skærpet konkurrence vil spise af sektorens overskud de kommende år. Men Danske Bank vil efter vores vurdering blive en af vinderne i den hårde tid, som bankerne står overfor.