Dagens aktietip - onsdag

Aktietip. Gode udsigter for Auriga.

Aurigas salg af sprøjtemidler i Europa, USA og Syd-amerika ventes at vokse markant de kommende år på grund af markant stigende priser på majs, hvede og sojabønner til fremstilling af bioethanol.

Salget af datterselskabet Skamol i starten af juli for 260 mio. kr. gav en avance på cirka 80 mio. kr., og når det andet datterselskab Hardi International også snart sælges, bliver Auriga en ren forretning inden for sprøjtemidler, hvorved ledelsen kan koncentrere sig om denne forretning.

Samtidig vil det være lettere at indgå i en fusion med nogle af de øvrige aktører i 2. division af sprøjtemiddelindustrien.

Der findes en mellemgruppe af børsnoterede selskaber, som sammen med Auriga vil kunne skabe en pæn stor modspiller til de allerstørste i branchen.

På det nære sigt forventer vi en opjustering fra Auriga, dels på grund af afhændelsen af Skamol, dels på grund af tilbageførsel af hensættelser på dårlige betalere i Brasilien sidste år, og dels på grund af bedre markedsvilkår.

Det er sandsynligt, at Auriga vil opjustere årsforventningen allerede ved aflæggelse af halvårsregnskabet den 23. august.

De kortsigtede plusser er dog kun en del af historien, da den stigende efterspørgsel efter afgrøder til produktion af bioethanol ventes at øge priserne på afgrøderne yderligere de kommende år.

I strategiplanen frem mod 2010 er det målsætningen at øge omsætningen med 50 procent til seks mia. kr. og opnå en overskudsgrad på 14 procent, hvilket svarer til et drifts-overskud på 840 mio. kr.

Efter renteudgifter på cirka 120 mio. kr. svarer det til et før-skat resultat på 720 mio. kr.

Vi bemærker afslutningsvis, at Carnegie for nylig i en analyse af Auriga satte et seks måneders kursmål på 220.