Dagens aktietip - mandag

Aktietip. Glunz & Jensens fremtid er usikker.

Glunz & Jensen har i flere år haft store problemer med et marked, som udviklede sig bort fra selskabets eksisterende produkter.

Sådan en udvikling er dødbringende for et selskab, hvis ikke der tages initiativer til at imødegå den. Og det har man da også gjort hos Glunz & Jensen, men om det vil lykkes på længere sigt er det endnu ikke muligt at sige noget om.

Foreløbig står man midt i et meget uroligt vadested, hvor de eksisterende produkter gradvist trækker mindre og mindre af læsset, mens de nye produkter endnu ikke er tilstrækkeligt på plads til at kunne overtage rollen som trækdyr.

Resultatet var i 2006/07 et underskud på 3,6 mio. kr., når der korrigeres for særlige pos-ter. Omsætningen faldt samtidig med 7,7 procent, og faldet forventes at fortsætte i det kommende regnskabsår. Her forventer man en omsætning på godt 400 mio. kr. mod 449,8 mio. kr. i år. Altså et forventet fald i omsætningen på 12 procent. På bundlinien forventes et resultat omkring nul.

Glunz & Jensen må betragtes som et selskab i kamp for sin egen overlevelse. En kamp, som selskabet højst sandsynligt ikke kan vinde alene.

Derfor fjernede man i april 2007 opdelingen af aktier i A- og B-aktier, så der nu kun er én aktieklasse. I regnskabet oplyses, at det skete for at stille selskabet bedre i forbindelse med eventuel tiltrækning af ny kapital. Herunder nævnes specifikt muligheden for et større og mere kapitalstærkt selskabs overtagelse af Glunz & Jensen.

Vi anser en overtagelse af Glunz & Jensen for at være den mest realistiske overlevelsesmulighed for selskabet, og eftersom kursen ligger 20 procent under den indre værdi ligger der her en pæn gevinstmulighed for den risikovillige investor.

Men husk at denne gevinstmulighed er betaling for en risiko. Nemlig risikoen for at selskabet ikke overlever, og aktierne i værste fald bliver værdiløse.