Dagens aktietip - mandag

Aktietip. Udviklingen er gået i stå hos InterMail

Overordnet set ligner Inter-Mails trediekvartalsregnskab en stor succeshistorie med en omsætningsfremgang på 52,9 procent i forhold til samme tidspunkt i fjor og tredobling af resultat før skat. Men de tal giver ikke det reelle billede af koncernens resultat.

Korrigeres der for ekstraordinære poster på i alt 18,7 mio. kr., bliver resultatet før skat efter de første tre kvartaler på 10,1 mio. kr. mod 9,1 mio. kr. i fjor.

Hvis man dernæst ser nærmere på omsætningsudviklingen, så viser det sig, at den ellers imponerende omsætningsstigning på 52,9 procent udelukkende skyldes tilkøbet af OP-koncernen. Korrigeret herfor var væksten i koncernen negativ. Nemlig -1,2 procent.

Det var udviklingen i divisionerne Lettershop og Grap-hics, som skulle være Inter-Mails svar på den teknologiske udvikling, og specielt den svage udvikling i Lettershop er derfor bekymrende. Her er omsætningen kun steget med 1 procent i år, og det harmonerer slet ikke med InterMails strategiske tre-års plan fra 2005/06, som opererede med en kraftig vækst i denne divi-sion.

Det skuffende resultat i Lettershop og Graphics har man da også taget konsekvensen af ved at gennemføre et lederskift indenfor de to forretningsområder, og man arbejder nu på at finde en ny direktør.

Overordnet set nedjusterer InterMail forventningerne til årets resultat før skat med cirka 30 procent, og det er i sig selv galt nok. Men set på lidt længere sigt sender trediekvartalsregnskabet nogle bekymrende signaler om skuffede forventninger på de områder, som skulle gøre koncernen tidsvarende.

Nu skal en ny ledelse køres ind, og der skal afholdes en række engangsomkostninger for at få udviklingen tilbage på rette spor.

Måske lykkes det, men foreløbig ligner det en status quo-situation for InterMail, og det begrunder ikke kursstigninger.