Dagens aktietip - mandag

Aktietip. Roblon vokser ikke tilstrækkeligt

Roblon består af tre divisioner, som alle leverede en stigning i både omsætning og resultat før skat i 2005/06. Desværre er fællesnævneren i de tre divisioner, at resultatet i 2006/07 i bedste fald bliver uændret eller sandsynligvis lavere.

Det skyldes, at udgifter til udvikling, salg og markedsføring i et vist omfang er udskudt til 2006/07. Det påvirkede resultatet for 2005/06 positivt, men prisen bliver altså betalt i 2006/07.

Tilbage til normale forholdSet over de seneste par år, har der været god fremgang hos Roblon. Men hvis man ser på udviklingen over en ti-årig periode, så tyder det på, at der i virkeligheden bare er tale om en tilbagevenden til normale forhold efter en dårlig periode.

Roblons resultater har været kraftigt svingende over de seneste ti år, men omsætningen har ikke udvist nogen markant vækst, og det samme gælder for bundlinieresultatet.

Når dette sammenholdes med de aktuelle forventninger om en omsætningsvækst på cirka ti procent og et uændret resultat før skat, så bekræfter det vores overordnede billede af Roblon, som et selskab uden nævneværdig vækst set over en længere tidshorisont. Alligevel skal man i øjeblikket betale over 20kr for en krone af selskabets overskud, og det er ingen rimelig begrundelse for.

Det eneste, som kunne begrunde den høje kurs ville være udsigterne til en overtagelse af selskabet. Men med 69 procent af stemmerne i selskabet placeres hos et holdingselskab, som er oprettet med henblik på et fremtidigt generationsskifte, må et eventuelt salg af selskabet placeres i kategorien løse spekulationer.

Derfor må Roblons aktier vurderes ud fra resultatudviklingen hidtil kombineret med selskabets egne forventninger til det netop påbegyndte regnskabsår. Og på den baggrund er aktien overvurderet med mindst 30 procent ved den nuværende kurs.