Dagens aktietip - mandag

Hvor skal A. P. Møller - Mærsk hen herfra?

A. P. Møller - Mærsk er landets største selskab og den suverænt største aktie på Københavns Fondsbørs. Men den var faktisk en af de ringeste investeringer i 2006. I et marked, som steg med mere end 30 procent, faldt A. P. Møller - Mærsk med 20 procent.

Stigning udeblevMange forventede, at aktien skulle stige på grund af de stigende oliepriser, da APM har en betydelig indtægt fra olieproduktion. Men man glemmer to ting i den forbindelse. Dels at prisen på olieleverancer ikke svinger på samme måde som prisen på den benzin vi fylder i vores biler. Der er ofte tale om faste aftaler. Og dels, at APM faktisk også er et rederi, som forbruger store mængder brændstof.

Sikker investeringDet var medvirkende årsager til, at markedet i løbet af 2006 vurderede, at prisen på APM-aktierne var for høj, og derefter sendte den nedad.

Det skal dog pointeres, at der var stor uenighed hos de forskellige finanshuse omkring en rimelig kurs for APM. Buddene svingede lige fra 40.000 til 82.000. I øjeblikket ligger aktien lidt over 50.000, og hvis man kan have tillid til den gennemsnitlige udmelding fra de forskellige finanshuse, så skulle APM altså være en rimelig sikker investering lige nu. Og med et pænt potentiale i løbet af 2007.

UsynliggrænseInden man kaster sig over en aktie til 50.000kr pr. stk, så skal man dog lige være opmærksom på, at APM tilsyneladende har et problem med at komme forbi kurs 54.000. Tilsyneladende ligger der her en usynlig grænse for, hvad markedet er parat til at betale. I hvertfald i øjeblikket.

Sådan nogen usynlige grænser bør man tage alvorligt, og et eventuelt køb af A. P. Møller - Mærsk aktien bør derfor vente, indtil markedets holdning til aktien ændres. En sådan holdningsændring vil kunne aflæses i kurslisten ved at kursen endelig rykker forbi kurs 54000. Først da bør man overveje et køb.