Dagens aktietip - fredag

Aktietip. TK Development vendte skuden.

Ejendomsudvikleren TK Development var i alvorlige vanskeligheder for ganske få år siden, men har ikke blot redet stormen af, men også skabt grundlag for ny fremgang.

Selskabet har et rigtig godt fodfæste i Øst- og Centraleuropa, hvor der fortsat er høj byggeaktivitet.

Det positive billede under-støttes af, at selskabet den 29. juni meddelte, at det har øget ejerandelen i de centraleuropæiske aktiviteter fra 80 procent til 90 procent ved at overtage halvdelen af IØ fondens ejerandel på 20 procent.

"Købsoptionens udnyttelse på nuværende tidspunkt skal ses som en konsekvens af koncernens fortsat positive opfattelse af markedsmulighederne sammenholdt med en perspektivrig pipeline af projekter hvilket forventes at bidrage til en god indtjening i de kommende år," hed det.

Mange nye produkterI årsregnskabet fremlagt i april var en af de positive nyheder det markante indtag af nye projekter målt på kvadratmeter. Det har understøttet forventningen om, at TK Development kan holde et solidt indtjeningsniveau i en årrække fremad. Dette blev bekræftet i halvårsregnskabet, som blev offentliggjort i fredags. Her fastholdt man forventningerne til et resultat efter skat på minimum 240 mio. kr. og fortalte om en god pipeline af projekter svarende til 3-4 års aktivitet på nuværende niveau.

Kortsigtet gæld nedSamtidig er det positivt, at selskabet har nedbragt sin kortsigtede gæld meget betydeligt. Dette var tidligere en af de møllesten omkring selskabets økonomiske hals, som var ved at vælte koncernen.

De kortsigtede gældsforpligtelser var efter første halvdel af regnskabsåret 2007/08 på 2,4 mia. kr. mod 5,2 mia. kr. for fem år siden. Med hovedvægten på ekstern finansiering af nye store projekter, forventer vi ikke, at de strammere udlånsvilkår i bankerne bliver et problem for TKDevelopment.