Dagens aktietip - fredag

Aktietip. Hedegaard har haft en meget problematisk tid de seneste par år, og problemerne er ikke slut endnu.

I sidste uge ned-justerede Hedegaard forventningerne til årets resultat fra 30 mio. kr. til 10 mio. kr. Det er den anden nedjustering i år, og dermed er forventningerne til årets overskud stort set reduceret til nul allerede ved halvårsregnskabet.

Hedegaard pointerer da også, at forventningerne er forbundet med større usikkerhed end normalt. Det kan den forsigtige investor læse som en advarsel om, at der muligvis bliver tale om flere nedjusteringer i andet halvår.

Stigende kornpriserÅrsagen til nedjusteringen er, at kornpriserne er steget med 40-45 procent siden sidste høst, og eftersom Hedegaard indgår et-årige foderkontrakter, hænger man altså på aftaler, hvor priserne ikke længere matcher omkostningerne ved at opfylde kontrakterne.

Vi forventer, at prisstigningerne væltes over på kunderne i forbindelse med indgåelsen af de nye et-årige aftaler i år, men eftersom Hedegaard befinder sig på et meget konkurrencepræget marked, er det et åbent spørgsmål, i hvor høj grad dette kan genskabe de seneste års overskud.

Stort udbytteEn anden interessant oplysning er, at man nu forventer at betale et udbytte på 20 procent for 2007. Det lyder voldsomt, men selvom Hedegaard er kendt for at udbetale store udbytter, så skal de 20 procent dog tages med et gran salt.

Procenttallet er nemlig beregnet som 20 kr pr. 100 kr. aktie, og eftersom man i øjeblikket skal betale cirka 530 kr. pr. aktie bliver et mere rimeligt tal derfor 20/530 = 3,8 procent.

Det er stadig et højt udbytte, men dog ikke mere end man kan få på en af de populære højrentekonti i sin lokale bank. Når det sammenholdes med den store usikkerhed omkring Hedegaards overskud, er udbyttet ikke længere en grund til at købe aktier i Hedegaard.