Dagens aktietip - fredag

Aktietip. Kina-satsning gik galt for GPV Industri.

GPV Industri har de seneste par år været inde i en positiv udvikling, men i det netop afsluttede regnskabsår 2006/07 gik det galt. Året sluttede med et underskud på 47,4 mio. kr.

GPV Industri består af tre divisioner, og det er i Printkortdivisionen, det er gået helt galt med et underskud før skat på 36,8 mio. kr. Der opremses en lang række forklaringer på denne katastrofale udvikling, hvoraf udflytningen til Kina står for hovedparten. Fabrikken i Kina leverer et underskud på 27,1 mio. kr. og de danske fabrikker står for de sidste -9,7 mio. kr.

"Flyt til Kina og bliv rig" har været et mantra for mange danske virksomheder de seneste år, men GPV Industri er et eksempel på, at det ikke er så enkelt, som det lyder.

Til selskabets ros skal siges, at man ikke blot sidder på hænderne og lader millionerne fosse ud af kassen. Der er taget en lang række initiativer, som skal vende den katastrofale udvikling. Og måske er der lys forude. Bestyrelsesformand N. E. Nielsen siger til AktieUgebrevet:

- Vi er kommet langt med løsningen af problemerne i Kina, og idag kan vi levere produkter fra den kinesiske fabrik fuldt på højde med europæisk standard. Leveringssikkerheden er også på plads, og dermed er vi nu i stand til at forsyne vore kunder med produkter af høj kvalitet, sam-tidig med at vi har nogen af markedets laveste produk-tionsomkostninger.

Med de skuffede forventninger hidtil vil det være uansvarligt som investor blot at sluge selskabets forventninger til den lange række af nye initiativer. Måske får de den ønskede effekt. Måske kommer der flere skuffelser.

Vi anerkender dog de store perspektiver i GPV Industri og fastholder indtil videre en positiv langsigtet vurdering af aktien. Men det netop aflagte årsregnskab viser, at aktien indtil videre bør handles med en stor risikopræmie.