Dagens aktietip

Porteføljeafkast på 58,3 procent i 2006

AktieUgebrevet opererer med flere forskellige modelporteføljer. Altså fiktive porteføljer, som viser, hvordan vi ville placere en given mængde kapital i forskellige markeder og ud fra forskellige kriterier.

Den mest succesfulde af disse modelporteføljer var i 2006 Spekulationsporteføljen, som sluttede 2006 med et afkast på 58,3 procent Det skal ses i forhold til C20-indeksets stigning på 12,2 procent og det brede markeds stigning på 32,3 procent i 2006.

Risikofyldte investeringerSom det fremgår af navnet, er Spekulationsmodelporteføljen baseret på forholdsvis risikofyldte investeringer. Ikke dermed sagt, at der bliver sløset med sikkerheden eller taget urimelige chancer.

Der er for eksempel en grænse for, hvor stor del af kapitalen, som kan være placeret i det samme papir.

Men Spekulationsporteføljen holder udkik efter specielle aktier, som i bedste fald kan give langt bedre afkast end markedets gennemsnit.

Spekulationsmodelporteføljen tjente for eksempel ganske godt på at udnytte de "fejl" i markedet, som nogen gange opstår, når et selskab udvider sin aktiekapital.

Så udstedes der tegningsretter til de eksisterende aktionærer, som enten kan benytte dem eller sælge dem indenfor en bestemt periode.

Da tegningsretterne er værdiløse efter udløbet af denne periode opstår der nogen gange et stort salgspres i slutningen af perioden, og det giver mulighed for at købe (og derefter benytte) disse tegningsretter til en unaturligt lav kurs.

Den slags muligheder holder Spekulationsmodelporteføljen øje med, så vore læsere også kan komme med på handlen.

Om 2007 også bliver et lige så succesfuldt år for Spekulationsmodelporteføljen er endnu et åbent spørgsmål. Men den bliver under alle omstændigheder interessant at følge som inspiration for den del af kapitalen, der er afsat til lidt mere risikovillige investeringer.