Dagen Aktietip - onsdag

Aktier. Salget af Totalkredit til Nykredit kan i dag ses på de mange pengeinstitutters rekordregnskaber.

For de mellemstore og små banker er vi nu i år 1 efter pengeinstitutternes salg af det fællesejede Totalkredit til Nykredit for et betydeligt milliardbeløb.

Indtægterne fra dette salg blev udbetalt over tre år, og har dermed været en væsentlig årsag til, at mange pengeinstitutter de seneste år har leveret rekordregnskaber. Herunder også Max Bank, som sidste år bogførte en indtægt på 28 mio. kr. fra Totalkreditsalget.

Midt i regnskabsåret 2007 har Max Bank tjent 9,3 procent mindre end på samme tidspunkt sidste år, og en del af forklaringen er, at omkostningerne ikke har været tilstrækkeligt i fokus.

Max Bank oplyser, at bankens omkostningsniveau traditionelt har ligget højt, og at de seneste års udvikling af banken også har påvirket omkostningerne. Det vil man nu fokusere på de kommende år samtidig med, at man vil fastholde den høje vækst.

Det lyder jo glimrende, men hvis man ser nærmere på den målsætning, så lyder det lidt, som når et fodboldholds træner inden en kamp fortæller, at man vil forsøge at score mål uden at ofre forsvaret. Det lyder godt, men hvor meget klogere bliver man af sådan en udtalelse?

Man bemærker også, at Max Bank betragter egen indsats for at styrke kreditstyringen som en medvirkende årsag til, at man har kunnet indtægtsføre 5,7 mio. kr., som ellers var afsat til tab.

I pose og i sækEftersom nøjagtigt det samme er tilfældet i stort set alle andre pengeinstitutter, vil det nok være rimeligt at tilskrive det generelle konjunkturforløb en meget væsentlig del af årsagen til denne ekstraordinære indtægt.

Muligvis lykkes Max Bank med den ambitiøse målsætning om at få både i pose og i sæk, men indtil videre fokuserer vi på forventningerne til 2007, som fastholdes på 60-70 mio. kr. før skat. Holder den målsætning, er aktien efter vores vurdering mindst 10 procent for dyr.