Dårlige kunder går til småbanker

De små banker snupper kunder fra storbankerne, men en del af kunderne har ondt i økonomien, viser opgørelse fra Finanstilsynet.

Kunderne strømmer fortsat ind i de mindre lokale banker og sparekasser, men det er ikke kun gode og solide kunder.

Kundevandringen fra de store til de små gælder nemlig også privatkunder og erhvervskunder, der har ondt i økonomien.

En opgørelse fra Finanstilsynet afslører således, at de mindre og mellemstore banker har åbnet døren for kunder, hvor det har været nødvendigt at hensætte til mulige tab med det samme. Kunderne kommer fra storbankerne, som dermed er sluppet af med nogle af de kunder, der har problemer med at svare enhver sit.

»Som tidligere år ses, at pengeinstitutterne i gruppe et er netto-afgivere af hensættelsesengagementer, mens gruppe to og gruppe tre er netto-modtagere,« konstaterer Finanstilsynet.

Gruppe et omfatter Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank og specialbanken FIH. Gruppe to omfatter mellemstore banker, mens gruppe tre omfatter de mindre banker og sparekasse.

Fremgang er forklaring
De 125 medlemmer af foreningen Lokale Pengeinstitutter optræder primært i gruppe 2 og 3, og det er netop de to grupper, der har taget imod kunder, hvor hensættelser til mulige tab har været nødvendig fra dag ét. Men direktøren for Lokale Pengeinstitutter, Jan Kondrup, ser ikke noget problem i udviklingen.

»Det, at vores medlemmer er netto-modtagere af hensættelsesengagementer, kommer ikke bag på os, da vi fortsat vinder markedsandele. Når man er netto-modtager af engagementer, vil det statistisk set også være sådan, at man kan være netto-modtager af engagementer med en hensættelser,« siger Jan Kondrup.

Ingen grund til alarm
Jan Kondrup påpeger, at det drejer sig om meget små beløb, da der kun er tale om 0,1 procent af de samlede udlån og garantier. Jan Kondrup peger også på, at et engagement kan blive rekonstrueret ved en flytning fra et pengeinstitut til et andet.

»Da vi fortsat vinder markedsandele, er der overhovedet ikke noget alarmerende i de her tal,« siger Jan Kondrup, der tilføjer, at tab og hensættelser hos de mindre pengeinstitutter i 2003 stort set var på et uændret niveau i forhold til året før.

Det fremgår af opgørelsen fra Finanstilsynet, at de mest ramte brancher er privatkunder og landbrugskunder.

Vandringen af kunder med ondt i økonomien fra storbanker til lokalbanker var aftagende sidste år, men det betyder ifølge Jan Kondrup ikke, at flytningen af markedsandele til de små har været mindre.

»Vi har netop opgjort markedsandelen på privatkunder på baggrund af udstedte Dankort, og den viser en stigning fra 20,6 pct. til 21,9 pct. i 2003. Det er den største stigning, vi har set i noget år i forhold til tidligere,« siger Jan Kondrup.