Dårlig kommunikation om IT koster dyrt

Alt for ofte får IT-organisationen slet ikke besked om, at firmaet har ændret strategi, viser ny undersøgelse blandt store - også nordiske - virksomheder. Det koster dyrt i manglende konkurrenceduelighed.

Læs mere
Fold sammen
Dårlig kommunikation om IT koster nordiske virksomheder styrtende summer.

»To tredjedele af de største, nordiske virksomheder har haft tab på mellem 50.000 og 10 millioner euro - altså ikke kroner men euro -, som de direkte kan henføre til, at forretnings- og IT-målene i firmaet ikke stemmer overens. Det er rystende,« siger Paul Arthur, nordisk marketingsdirektør i softwarefirmaet BMC Software, fra Stockholm.

Tallene står i en uvildig undersøgelse, som BMC har fået foretaget blandt 450 virksomheder med over 500 ansatte i navnlig Vesteuropa. Og 36 procent af IT-cheferne i fire af de fem nordiske lande (Island er ikke med) mener ikke, at deres forretnings- og IT-strategier er tilpasset hinanden. I alle andre lande i undersøgelsen - bortset fra Israel - er tallet endnu højere.

For langsom omstilling
56 procent af de adspurgte i Norden mener ikke, at ændringer i forretningsmålene kommunikeres hurtigt nok ud til, at IT-afdelingen kan handle effektivt. Faktisk får 16 procent aldrig noget at vide om ændringer, eller også overgives beskeden blot mundtligt.

»Det er et kæmpe problem. Der skal simpelt hen være et fælles sprog og en fælles forståelse, så samtalen mellem direktionen og IT-organisationen bliver bedre. Ud over at kundebetjeningen går galt, mister virksomheden penge og kan ikke omstille sig så hurtigt, som den øgede konkurrence kræver. De mister muligheden for at tage nye initiativer. Undersøgelsen slår fast, at forretningsstrategien ændres mindst en gang om året, og jo flere ændringer, jo større chancer er der for, at noget går galt,« siger Paul Arthur.

BMC Software runder i 2005 de 25 år og har de seneste tre-fire år lagt vægten på samspillet mellem IT og forretningen.

Undersøgelsen er gennemført fra maj til juli i år af analysefirmaet Winmark.