Dårlig integration

Læs mere
Fold sammen
Dermed får de heller ikke fodfæste på arbejdsmarkedet, fremgår det af ny rapport fra AKF, Amternes og Kommunernes

Forskningsinstitut, og CIM, Centre for Research in Social Integration and Marginalization, ved Handelshøjskolen i Århus.

- Vores analyser viser, at det er meget afgørende for de unges succes på arbejdsmarkedet, at de fuldfører en uddannelse.

Så det er helt afgørende at få ændret på dette forhold, siger professor Nina Smith, CIM.


Rapporten

viser, at det er specielt svært at finde praktikpladser til indvandrere inden for de områder, hvor praktikanterne er synlige.
F.eks. servicebrancher som autoværksteder og frisørsaloner. Dertil kommet, at efterkommere heller ikke får

så meget ud af at uddanne sig som danske unge.


- En af forklaringerne kan være diskriminaltion, eller at de bliver

ansat i job, som de er overkvalificerede til. Der synes fortsat at være behov for initiativer med henblik på at fjerne

diskriminationen på arbejdsmarkedet, mener Nina Smith.

nika

Lavere statsgæld

Danmark reducerede sin statsgæld med 25 mia. kr. til 513 mia. kr. i 2001, oplyser Danmarks Nationalbank

i publikationen Statens låntagning og gæld 2001.


Det er fjerde år i træk, at statsgælden falder.

De samlede renteudgifter beløb sig til 36 mia. kr. og er dermed faldet ca. 8 mia. kr. siden 1996.


- Faldet i renteudgifterne

skyldes dels nedbringelsen af statens gæld, dels lavere markedsrenter, der har gjort det muligt for staten at refinansiere relativt

højt forrentet gæld med lavere forrentet gæld, skriver Nationalbanken.

RB-BørsenVenter tysk vækstErnst Welteke, der er rådsmedlem i ECB og chef for Bundesbank,

venter, at 2002 igen vil bringe vækst og fremgang i den tyske økonomi. Det sagde han ifølge Bloomberg News i en

tale til journalister i Stuttgart.


Der er fem punkter, der taler for økonomisk genopretning i 2002, mener Ernest Welteke.

Det drejer sig blandt andet om den lave rente, forventningerne til prisudviklingen er gunstige i den umiddelbare fremtid og forbedringen

af konkurrenceevne for den tyske industri.


Welteke ser to usikkerhedspunkter. For det første er han ikke sikker på, hvordan

den amerikanske økonomi udvikler sig, og for det andet er der overenskomstforhandlinger i Tyskland i foråret.

RB-BørsenFarum i kort snorI modsætning til borgmester Peter Brixtofte

(V), mener indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) bestemt ikke, at økonomien i Farum Kommune er særlig god.

Efter et møde i går mellem de to Venstre-folk blev Farum Kommune sat under administration.


Det skyldes, at reglerne

for kommunens løbende kassekredit ikke er overholdt. De foreskriver, at kassebeholdningen set over et år, skal være i

plus. Indenrigsministeren skønner, at der mangler en halv mia. kr.


- Det her er en meget alvorlig situation. Det er ikke

hverdagskost, at en kommune sættes under administration, og det er hidtil sket på grund af meget mindre beløb,

sagde Lars Løkke Rasmussen efter mødet.


I værste fald risikere Farum-borgerne at skulle betale for Brixtoftes eventyr

gennem store skattestigninger. Peter Brixtofte har accepteret, at kommunen bliver sat under administration, men han bliver på

posten. -fmjNESA-regler ændresEnergitilsynet mener, at elselskabet NESAs retningslinier for,

hvornår der kan opkræves depositum, må anses for urimelige samt, at NESAs frist på 30 dage til stillelse af

depositum må anses for urimelig kort. Tilsynet vil derfor optage forhandlinger med NESA om en ændring af bestemmelserne, og

hvis forhandlingerne ikke fører til noget resultat, vil NESA få pålæg om ophævelse og ændring

af bestemmelserne, samt pålæg om ændring af fristen til minimum to måneder.

RB-BørsenDONG vil købe NESADet statslige olieselskab DONG er interesseret i at købe det nordsjællandske

energiselskab NESA. Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) bekræftede i går på sit ugentlige pressemøde,

at der foregår forhandlinger mellem de to selskaber.


- Det er regeringens klare opfattelse, at der skal ske en liberalisering af

energimarkedet i det hele taget. Udfaldet af de igangværende forhandlinger kan jeg naturligvis ikke udtale mig om, sagde Anders

Fogh Rasmussen. -fmj