Cramo overtager danske skurvogne

Læs mere
Fold sammen
Danmarks største udlejer af skurvogne hedder fremover Cramo. Det er en realitet efter at Cramo har overtaget aktiviteten i

Consite A/S, der er en del af Skanska Koncernen.Consite udlejer skure og flytbare lokaler til andre selskaber primært indenfor

Skanska, men også til eksterne kunder i hele Danmark.I overtagelsen indgår ca. 1.000 skurvogne, kontorpavillioner,

vogne og containere samt eksisterende lejekontrakter. Størstedelen af Consites udlejning foregår til eksterne kunder.

Den del af udlejningen som vedrører Skanska forlænges kontrakten i forbindelse med overtagelsen.Consite omsætter

for ca. 25 mil.dkr. Samtlige 13 ansatte tilbydes ansættelse i Cramo.Overtagelsen har stor betydning for Cramo, som ser

Danmark som et prioriteret marked.- Vi kommer til at udvide vores depot struktur i Danmark, så vi hurtigt kan agere overfor

danske firmaer og kommuner indenfor hele vort produktsortiment.De nye depoter i Tåstrup og Fredericia vil være

medhjælpende til dette, siger Cramo''s koncernchef Gunnar Glifberg. "Efter overtagelsen er Cramo formentlig Danmarks

største udlejningsfirma, når det gælder skure og flytbare lokaler.- Salget af vor skurvognsvirksomhed i Consite,

er et led i vor fortsatte fokusering på vor kernevirksomhed. Aftalen med Cramo skaber forudsætninger for en effektiv omkostningsstyring

af vore skure og containere, en effektivisering som også vil komme Skanska til gode, siger Adm. Dir. Torbjörn Persson,

Skanska Modul AB, der ejer Consite A/S.Cramo er en af Nordens førende udlejningskoncerner med virksomheder i en række

lande. Som repræsentant for " the Cat Rental Store" indgår Cramo koncernen i et verdensomspændende netværk

af cirka 1.300 udlejningsdepoter.Gennem cirka 170 service- og udlejningsdepoter lejes maskiner, udrustning og flytbare lokaler

til industri, byggeforetagender og den offentlige sektor.høy