Computer har afsløret Tvind

Politiet har fundet så belastende oplysninger i Tvind-computere, at det nu er muligt uigenkaldeligt at fastslå, at hele den vidtforgrenede organisation blev styret af Amdi Petersen og hans få nærmeste håndlangere. Udskrift af retsprotokollen

Læs mere
Fold sammen
Intet var overladt til tilfældighederne.

Tvind-talsmand Poul Jørgensen havde på forhånd fået klare instrukser om, hvordan pengene fra den skattefritagne humanitære fond skulle fordeles.

Ordrer fra Mogens Amdi Petersen eller fra en af de få personer, som stod Tvind-lederen nær.

Med andre ord: Fondens bestyrelse havde ingen som helst reel beslutningskraft, alt var afgjort på forhånd og godkendt af den mand, som ifølge Holstebro Politi er det verdensomspændende imperiums ubestridte leder.

Det fremgår meget klart af retsbogen fra det lukkede retsmøde, der blev afholdt i Ringkøbing ret 11. december. Den dag da politiet i al hemmelighed ville have en international fængslingskendelse udstedt på Mogens Amdi Petersen.

Papirerne er blevet offentliggjort af den amerikanske anklager i sagen, og de beskriver i væsentlige træk det materiale, som Holstebro Politi bygger sagen mod Tvind-lederen og de seks øvrige sigtede på.

Et materiale, som giver et billede af et meget stramt hierarki med Mogens Amdi Petersen og den medsigtede Kirsten Larsen i toppen flankeret af en lille gruppe loyale og indflydelsesrige personer.

Netværk

Anklageren i sagen, vicestatsadvokat Poul Gade, gav under retsmødet en beskrivelse af Tvind, som et verdensomspændende netværk af virksomheder, der i alt er mere end en milliard kroner værd. Men virksomheder hvorimellem der foregår en stribe transaktioner, der i en række tilfælde er forsøgt sløret.

Som oftest fra Tvind-baser i udlandet har ledelsen i Danmark modtaget instrukser om, hvordan de skulle fordele og udbetale penge til formål, som ifølge politiet intet har med humanitært arbejde eller naturgenopretning at gøre.

For eksempel fremhæver anklageren, at skibet med navnet »Return of Marco Polo« modtog penge fra fonden, selv om det intet havde med fondens formål at gøre.

Ligesom det også undrer anklageren, hvordan fonden kunne udbetale penge - 3,5 millioner kroner - til at købe lejligheder for i Miami.

Penge til privat konto

At der envidere tilsyneladende er indbetalt 25.000 dollar på Kirsten Larsens private American Express-konto, er også i strid med fondens formål, og dermed underslæb, understreger anklageren.

Udskriften af retsbogen giver samtidig et billede af Tvind-talsmanden Poul Jørgensen som en regulær stikirend- dreng for topfolkene i organisationen.

Således beskrives det for eksempel, hvordan han får ordrer fra to af de sigtede i sagen, ligesom han selv henvender sig til topfolk, for at høre, hvordan penge fra fonden skal fordeles.