Codans britiske ejere har fået styrket økonomi

Royal & Sun Alliance klarer sig bedre økonomisk end for blot et år siden. Spørgsmålet er imidlertid, om selskabet klarer sig godt nok.

Baggrund

Det har været en offentlig hemmelighed, at Codan Liv & Pension har været til salg de sidste par år.

Dårlig økonomi og et ønske om at fokusere mere på traditionel skadesforsikring har betydet, at Codans ejer - britiske Royal & Sun Alliance (RSA) - har sat de »overflødige« selskaber til salg.

RSAs økonomiske problemer skyldes en ubehagelig cocktail af bekostlige asbestsager, en pensionsforretning i Storbritannien, som har været belastet af det lave renteniveau, og et økonomisk smæk i kølvandet på terrorangrebet i New York 11. september 2001.

Omvendt er det en kendsgerning, at det er lykkedes for RSA at få ganske betragtelige beløb ind via de finansielle markeder. RSAs selskab i Australien blev børsnoteret med succes, og sidste år gennemførte RSA en stor kapitaludvidelse på hele 900 mio. pund - svarende til ca. 10 mia. kr.

Det afgørende spørgsmål er imidlertid, hvorvidt de mange penge har fyldt det gabende hul i RSAs pengekasse tilstrækkeligt op. Principielt er naturligvis alt til salg for den rigtige pris - og det er samtidig en kendsgerning, at Codan Liv & Pension åbenlyst ikke passer ind i RSAs overordnede strategi.

Analytikere er uenige
Derfor er der langt fra fodslag blandt analytikerne, når de skal vurdere RSAs lyst og evne til at holde fast på Codan. Nogle er overbeviste om, at det kun er et spørgsmål om tid, før Codan bliver solgt - mens andre vurderer, at RSAs økonomi nu er blevet så god, at der ikke er nogen grund til at presse et salg af Codan igennem.

Aktieanalytiker Michael Sandfort fra Danske Equities hører til blandt dem, som mener, at RSA i dag økonomisk er langt mere ved muffen end for blot et år siden.

»Det er min opfattelse, at RSAs behov for kapital er mindre i dag, end det var tilfældet for et år siden. Både på grund af det, de har fået solgt i løbet af de sidste 12 måneder, og også fordi forsikringsmarkedet generelt har fået det meget, meget bedre. Derfor kan man godt ende op med en situation, hvor Codan slet ikke bliver solgt - hverken helt eller delvist - fordi behovet for cash simpelthen er blevet mindre,« siger han.

Synergierne er begrænsede
Michael Sandfort påpeger også, at synergierne, det vil sige fordelene ved sammenlægning af skadesforsikringsselskaber i forskellige lande, slet ikke er så store, som mange måske tror, fordi en række forhold er meget forskellige fra land til land. Det gælder således skatteforhold, øvrig lovgivning, vejrforhold, skadesforløb samt lokale normer for skadebehandling og distribution.

»Man kan blot kigge på Topdanmark, som klarer sig rigtigt godt. De koncentrerer sig om Danmark. Til gengæld har de både liv- og skadesforsikring. Det er et godt eksempel på, at der er større fordele ved at have de to forskellige forsikringstyper på et marked end at have for eksempel skadesforsikring i flere lande,« siger Michael Sandfort.sfh@berlingske.dk

omi@berlingske.dk