CO2-imprægnering uden miljøproblemer

Virksomheden Supertræ


ved Nørre Snede er for første gang er i stand til at imprægnere træ helt uden

brug af tungmetaller og organiske opløsningsmidler. Det sker ved hjælp af en avanceret højtryksteknologi der har

den fordel, at imprægneringen sker hele vejen igennem træet.


Metoden er udviklet af FLS Miljø - en del af

F.L.Smith koncernen - i samarbejde med Dyrup og Palsgaard Træ. Den har udløst et verdenspatent. I alt er der investeret

120 mio. kroner i den nye fabrik, som har fået navnet Supertræ og har en kapacitet på 100.000 kbm træ om året.


Hos

Supertræ bruges kuldioxid, CO2 til at imprægnere træet. Træet kommer ind i et trykkammmer med CO2, og trykket

og temperaturen hæves til et bestemt punkt. Almindeligt svampedræbende fungicid bindes herefter til CO2-gassen, og denne

kombination gennemtrænger alt i trykkammeret og optages i træet. Efter to-tre timer sænkes trykket og temperaturen

igen, og den organiske fungicid vil så være efterladt og bundet overalt inde i træet.


I forhold til alle hidtil

kendte imprægneringsmetoder har Supertræ en række fordele. Miljømæssigt er der tale om et kæmpe

fremskridt, idet der for første gang ikke anvendes tungmetaller eller organiske opløsningsmidler. Kun almindeligt fungicid,

der er helt uskadeligt for mennesker, når det er optaget i træet - og som nedbrydes hurtigt og skånsomt i naturen.


Efter

brug vil træet eksempelvis kunne bortskaffes som ganske almindeligt ubehandlet træ, og hele bortskaffelsesproblematikken

vil således for første gang i historien være en saga blot. Og CO2-gassen, der bruges til at indføre fungicid

i træet, indgår i et lukket kredsløb og bliver genanvendt.


En anden fordel er, at træet imprægneres

hele vejen igennem, hvilket ikke kan lade sig gøre ved andre former for imprægnering. Det betyder, at det er muligt at

save, høvle og bore i træet - uden at det ødelægger den imprægnerende effekt.


Efter Imprægneringen

er træet tørt og har den naturlige farve og duft, når det forlader behandlingen. Det kan derfor overfladebehandles

eller males straks. Alt andet imprægneret træ skal først tørre og afdunste i en periode efter imprægnering.

Og det kan ofte dreje sig om hele byggerioden.


Et andet meget vigtigt perspektiv ved Supertræ-teknologien er, at den ikke kun

kan imprægnere fyrretræ, men også gran og andre træsorter. Det åbner helt nye muligheder for anvendelse

af nye spændende træsorter til udendørs byggeri.


Alle rettigheder til den nye højtryksteknologi er

indskudt i det nyetablerede selskab Supertræ, der ud over F.L. Schmidt og Palsgaard Træ også ejes af Lønmodtagernes

Dyrtidsfond, Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk og Nykredit.


Supertræ er støttet af EUs

Life program samt Skov- og Naturstyrelsen, og produkterne lever op til alle gældende krav fra Miljøstyrelsen. Test fra bl.a.

Malaysia har vist, at træet er modstandsdygtigt over for råd og svamp. Det behandlede træ kan anvendes til alt udvendigt

træværk, der ikke er i permanent jord- eller vandkontakt.