Civiløkonomer ønsker lov om barselsfond

Regeringen bør lovgive om en barselsfond, mener civiløkonomerne, der traditionelt har et stærkt tilhørsforhold til de borgerlige partier.

De borgerlige ministre er tøvende over for at lovgive om en barselsfond. Men blandt nogle af deres mest trofaste vælgere, civiløkonomerne, er mere end to tredjedele positivt indstillet over for etableringen af en barselsfond.

Det viser en undersøgelse, som foreningen Civiløkonomerne har foretaget blandt et repræsentativt udsnit af deres medlemmer.

»Næsten alle vores medlemmer er privatansatte, og det er typisk dem, der oplever den største usikkerhed i forhold til barsel. Når man samtidig tager i betragtning, at vi har en meget ung medlemsskare, synes jeg ikke, det er så overraskende,« siger Rasmus Enemark, chefkonsulent hos Civiløkonomerne.

Ønsker lovgivning
Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) har tidligere sagt, at han helst ser, at arbejdsmarkedets parter selv løser problemet med en barselsfond. Og Det Konservative Folkeparti har svært ved at beslutte sig for, om det er bedst at lovgive eller lade parterne om den sag.

Rasmus Enemark mener imidlertid kun, der er én god løsning.

»Vi går ind for én central barselsfond, som der lovgives om,« siger han.

Civiløkonomernes undersøgelse viser, at kun 11 pct. af medlemmerne er negative over for en barselsfond. Blandt medlemmer over 45 år er der også et flertal, ligesom et flertal går ind for, at fonden skal finansieres ved at opkræve en lønsumsafgift.

Pligt til orlov
45 procent af kvinderne og 34 procent af mændene mener desuden, at mænd i lighed med kvinder bør have pligt til at holde barselsorlov.

»Det er jeg meget overrasket over, netop fordi vi bruger ordet pligt. Men det skyldes nok mændenes oplevelse af, at deres arbejdsgivere er modvillige over for, at de tager barsel. Hvis de har pligt til det, er de ude over det problem,« siger Rasmus Enemark.

Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af Civiløkonomernes internet-baserede spørgepanel, som bygger på 591 repræsentativt udvalgte medlemmer. 51 procent har svaret.