Cimbria tynget af ekstraordinære tab

Cimbria koncernen med hovedkvarter i Thisted har oplevet et år, hvor omsætningen steg pænt, men hvor en række

ekstraordninære omkostninger har udraderet en positiv bundlinie, som kun af regnskabs- og skattetekniske grunde holder sig i

den sorte farve.De eksytraordninære omkostninger har kostet koncernen 20 mio. kr. Halvdelen af dem hidrører fra

kollapset i miljøkoncernen Cimbria Envirotec Group, der sidste år blev afviklet. Her var Cimbria koncernen hovedaktionær.

Der var meget store forventninger til miljøkoncernen, som bestod af fire selskaber - Cimbria Herning A/S, Cimbria Bioplan A/

S, Cimbria Aquatec A/S og Cimbria Composting Norway A/S.Forventningerne blev aldrig indfriet, om Cimbria koncernen købte

Cimbria Herning tilbage i koncernen. Cimbria Aquatec blev solgt fra. Virksomheden er siden gået konkurs. Cimbria Bioplan og

Cimbria Composting Norway blev solgt til selskabernes norske medejere, men de sprang i målet, og virksomhederne er nu under

konkursbehandling.

Tab i Sverige

Cimbria Unigrain, koncernens største selskab, hvis hovedaktivitet er fremstilling

af forarbejdnings- og siloanlæg til korn og frø, mistede også penge på en enkelt ordre i Sverige.Her

er tabet opgjort til ca. fem mio. kr. Tabet opstod, ifølge adm. direktør Ole Toftdahl Olesen, fordi et svensk, rådgivende

ingeniørfirma havde foretaget nogle fejlberegninger, som gjorde opgaven betydeligt dyrere end forventet.- Det var en

utrolig speciel situation - ja, jeg vil sige et utroligt sammentræf af uheldige omstændigheder. Normalt gør vi

meget ud af at dække os ind, når der benyttes eksterne rådgivere, og man skulle da også tro, vi var dækket

ind forsikringsmæssigt, men vores advokat har anbefalet, at vi ikke gør mere ud af sagen, siger Ole Toftdahl Olesen,

som oplyser, at man normalt foretrækker selv at stå for konstruktionsberegninger.- Vi bliver nok aldrig helt fri

for at skulle benytte eksterne rådgivere, men sagen i Sverige har i hvert fald lært os, at vi skal holde et meget vågent

øje med dem, siger han.

Omsætningen opI det seneste regnskab er Cimbria Herning og Cimbria Videbæk for

første gang med i koncernregnskabet. Det er én af årsagerne til, at omsætningen er steget med næsten

157 mio. kr., men også kun én af årsagerne. Ole Toftdahl Olesen vurderer, at halvdelen af omsætningsstigningen

er hentet i koncernens øvrige selskaber.- Vi kan se, at omsætningen pr. medarbejder nu er på den rigtige

side af millionen. Her skal den også helst ligge, siger han.I regnskabet er der noteret 523 medarbejdere, hvilket er 90

flere end året før, men det skyldes næsten udelukkende, at Herning og Videbæk nu optræder i årsregnskabet.Selv

om resultatet for 2002/02 af ledelse får skudsmålet "meget utilfredsstillende" ser Ole Toftdahl Olesen relativt

optimistisk på fremtiden.- Vi forventer ikke nogen nævneværdig omsætningsfremgang, men en betydelig forbedring

på bundlinien, tilføjer han.De optimistiske forventninger er ikke mindst knyttet til Østeuropa og de kommende

EU-lande. Cimbria var aktiv i Østeuropa længe inden murens fald, og mulighederne ser fortsat lovende ud, mener man i

Thisted.- Det går nok ikke så hurtigt, som mange havde troet ogt håbet, men jeg synes bestemt, der er grobund

for en behersket optimisme, forklarer direktøren, som medtager Rusland og Ukarine i de optimistiske forventninger. Cimbria

koncernen ejes af Ole Toftdahl Olesen og broderen Sven Toftdahl Olesen via flere fællesselskaber.