Chemitalic fik halvårsunderskud

Selskabet nedjusterede forventningerne til et underskud for hele regnskabsåret på 15 mio. kr., og en omsætning på

140 mio. kr. mod et overskud på 43,4 mio. kr. for hele det seneste regnskabsår. Tidligere ventede selskabet, at omsætningen

ville blive på niveau med sidste år omsætning på 197,7 mio. kr., og resultatet ville blive et mindre underskud

efter skat.


Selskabet er ramt af konjunkturtilbagegangen - først og fremmest de svære forhold inden for telekommunikation,

som har ramt nogle af selskabets største kunder. Derfor er nedgangen i salget fortsat i indeværende halvår.