Change or be changed

Læs mere
Fold sammen
I juni måned offentliggjorde ChangeMarketing den første samlede undersøgelse der målte topledelsens tilfredshed

med marketingfunktionen. Undersøgelsen omfattede 400 topledere fra 22 brancher i mellemstore og større virksomheder.

Lidt over halvdelen af virksomhederne er eksporterende, og tilhører altså den gruppe af virksomheder der påvirker den

danske handelsbalance positivt.Udgangspunktet for undersøgelsen er at marketing er sat i verden for at fungere som støttefunktion

for salget. Vi ønskede derfor at afdække marketingfunktionens evne til at leve op til dette ansvar - kun 1 ud af 10 bestod!

Undersøgelsen har haft stor bevågenhed i både dag-, fag- og erhvervspressen samt i de elektroniske medier og mange

har reageret. Vi har således modtaget mere end 200 henvendelser fra erhvervsfolk der erklærer sig enig i konklusionerne

(og 7 der var lodret uenige!).Vi skal dog ikke her beskæftige os yderligere med undersøgelsen, men i stedet komme

med 9 råd, der bygger på hvordan de 10 pct. mest tilfredse topledere organiserer marketingindsatsen. Der er nemlig brug

for at ændre på indstillingen til marketing - hvis man ikke selv gør noget, skal nogle andre nok komme og gøre

det for én.1. Brug 80 pct. af salgs-og markedsføringsressourcerne på at udvikle samarbejdet med de eksisterende

kunder. Årsagen til kundetab skyldes i 68 pct. af tilfældene manglende opmærksomhed fra nuværende leverandør.2.

En gennemarbejdet marketingplan skal være lige så obligatorisk som et budget. Marketingplanen skal omhandle vision, mission,

KPI''ere, markeder, produkter/ydelser, salgsmål, strategi, taktik og operationelle aktiviteter. Er man ikke selv i stand til

at forfatte den - og meget tyder på at det giver de fleste vanskeligheder -skal ingen være for stolt til at søge

ekstern assistance.3. Sælgere og marketingfolk skal have en fælles for-ståelse for deres gensidige afhængighed.

De bør fysisk sidde under samme tag i stedet for i hver sin ende af virksomheden. Det indebærer at marketingfolkene skal

lære mere om salg og droppe myter og fordomme om sælgerne. Marketingfolkene skal i stedet med sælgerne ud og besøge

kunder, så de på deres egen krop erfarer hvilke værktøjer sælgerne har brug for. Derved sættes Marketingfunktionen

også i stand til at redegøre for virksomhedens salgsmål, marked og konkurrenter.4. Marketing skal repræsenteres

i direktionen og være et fast punkt på alle direktions- og bestyrelsesmøder. På samme måde skal marketing

altid være med når der afholdes salgsmøder.

Fokus på indtjening

. Marketingfunktionen opfatter

generelt ikke sig selv som nogle der skal generere omsætning og indtægter - den selvopfattelse bør vendes 180 grader!

Hvad mange marketingfolk nok har glemt, er at Marketing i sin oprindelige form betyder Ýsalg af varerÝ. Problemet er at begrebet er blevet

udvandet, så måske skulle marketingfolkene begynde at opfatte sig selv som "afsætningsfolk". Der kan næppe

opstå diskussioner om nødvendigheden og betydningen af dette begreb. Når marketingfunktionen opfattes som en indtægtsskabende

funktion, vil den uden tvivl blive givet øgede frihedsgrader og ressourcer.6. Ansæt marketingmedarbejdere der har

en relevant teoretisk og/eller praktisk marketinguddannelse og investér i efteruddannelse. Man kan starte med at sende marketingfolkene

på salgskursus.7. Man skal kun tale om branding, hvis virksomheden har råd til at gøre noget alvorligt ved

det. Det har kun de færreste busines-to-business virksomheder. Når målgruppen måske tælles i hundreder

eller nogle tusinde, er branding ofte en overdimensioneret løsning.8. De fleste marketingfunktioner besidder få

og smalle kompetencer hvorfor sælgerne er mere eller mindre tvunget til at vælge blandt et begrænset sortiment.

Marketingfunktionen skal købe det i byen som de ikke selv kan levere, således at sælgerne gives "frit valg

på alle hylder".9. Hvis man hører til de mange virksomheder der har nedlagt eller reduceret marketingfunktionen

under den seneste krise, bør man tænke sig godt om inden man genetablerer funktionen. Noget tyder på at de virksomheder

der - helt eller delvist - benytter sig af outsourcing eller virtuel arbejdsorganisering, er mere tilfredse end dem der kører

det på traditionel intern vis.Danmark er mere afhængig end nogensinde af en professionel salgs- og marketingindsats.

Hvis hver eneste marketingfunktion performer blot 10 pct. bedre end i dag, vil det få dramatisk indflydelse på eksporten

og dermed vores allesammens fremtidige velfærd. For den enkelte marketingfunktion vil en bedre performance betyde større

tilfredsstillelse og jobtryghed.