Carlsberg skuffer forventninger

Carlsberg-gruppen fik et overskud på 3359 mio. kr. i 2001 mod et overskud på 2262 mio. kr. året før. Koncernresultatet

er opgjort til et overskud på 2616 mio. kr. mod 1623 mio. kr., og


Carlsberg A/S'' andel udgør 1507 mio. kr. mod

1646 mio. kr. året før. Sammenligningstallene er for kalenderåret 2000.


Aktierne i Carlsberg faldt umiddelbart

efter offentliggørelsen af koncernens årsregnskab, der var lidt ringere end analytikerne havde ventet. Aktien var efter

ti minutters handel faldet 11,5 kr. til kurs 349.


Inklusive den norske partner i Carlsberg Breweries, Orklas, drikkevareaktiviteter

steg omsætningen af øl og læskedrikke med henholdsvis 15 pct. og 23 pct. fra 34,5 mia. kr. til 47,0 mia. kr., og eksklusiv

afgifter viser omsætningen en stigning fra 25,7 mia. kr. til 34,5 mia. kr. Orkla ejer 40 pct. af Carlsberg Breweries og Carlsberg

A/S, der er børsnoteret i København resten.


Dermed blev resultatet en anelse dårligere, end analytikerne

havde ventet. Et gennemsnit af estimater fra ni analytikere, som SME havde spurgt for RB-Børsen, viste forventningen om et

resultat før skat på 3460 mio. kr. ud af en omsætning på 35,1 mia. kr.


Til gengæld er resultatet

for Carlsberg A/S en anelse bedre, end selskabet selv havde forudset i kvartalsmeddelelsen i september.

Fremgang i Øst

Resultatet

af gruppens primære drift viser et overskud på 3400 mio. kr. mod 2087 mio. kr.


Heri indgår afskrivninger på

2224 mio. kr. mod 1737 mio. kr. i 2000.


Fremgangen skyldes først og fremmest Orklas aktiviteter, en betydelig vækst

i Østeuropa samt en fremgang i Vesteuropa efter købet af det schweiziske bryggeri Feldschlösschen og efter fremgang

i det finske Sinebrychoff.


Til gengæld trækkes der ned i den primære drift fra Carlsberg Sverige, der har

haft et "klart utilfredsstillende år", som det udtrykkes i regnskabsmeddelelsen. Resultatet af Carlsbergs ejendomsaktiviteter

har derimod været tilfredsstillende, og den primære drift er positivt påvirket fra denne kant med 218 mio. kr.


Særlige

poster viser et overskud på 17 mio. kr. mod 428 mio. kr. året før, og heri indgår en nedskrivning på

200 mio. kr. af anlægsaktiver i det underskudsgivende bryggeri Hannen i Tyskland.


Til gengæld er der en positiv

post på 200 mio. kr. fra en tilbageført nedskrivning fra bryggeriet Vena i Rusland som følge af en positiv resultatudvikling,

skrive Carlsberg.


De finansielle poster viser et underskud på 58 mio. kr. mod et minus på 253 mio. kr. i 2000. Det

lille underskud skyldes en gevinst fra salget af de thailandske bryggerier på 518 mio. kr. Til gengæld har der været udgifter

til finansieringen af akkvisitioner i Tyrkiet, Polen i 2001 og Schweiz i 2000.


De samlede investeringer løb i 2001 op

i 5,5 mia. kr. mod 7,1 mia. kr. i 1999/ 2000.

UdbytteCarlsbergs bestyrelse foreslår et udbytte på 20 kr. per aktie

mod et beregnet udbytte per aktie i 2000 (12-måneder) på 4,32 kr. For regnskabsåret 2000, der var 15 måneder,

betaltes 5,40 kr. i udbytte.


For indeværende regnskabsår venter Carlsberg en fremgang i resultatet af gruppens primære

drift på 10-12 pct. Til gengæld vil de finansielle poster vise en større udgift, da 2001-resultatet var positivt

påvirket af betydelige gevinster fra frasalg, anfører selskabet.


Udsigten til en række positive begivenheder

får Carlsbe