Carlsberg nedjusteres

DS vurderer, at købet skaber stor usikkerhed på kort sigt om det videre forløb af Carlsbergs joint venture, Baltic

Beverages Holding (BBH), med Hartwall, herunder spørgsmålet om, hvorvidt Carlsberg eller Kronenbourg fremover skal være BBH''''s

internationale brand, skriver Danske Banks Web-redaktion.


På længere sigt kan købet dog vise sig at skabe

muligheder for Carlsberg, som opvejer de negative forhold på kort sigt. Herudover peger DS ligeledes på Carlsbergs skuffende

4. kvartalsregnskab og prognose for 2002. Carlsberg-gruppen offentliggjorde torsdag sit regnskab for 2001, som viste et overskud på

3359 mio. kr. mod et overskud på 2262 mio. kr. året før. Koncernresultatet er opgjort til et overskud på

2616 mio. kr. mod 1623 mio. kr., og Carlsberg A/S'''' andel udgør 1507 mio. kr. mod 1646 mio. kr. året før. Samtidig

meddelte Carlsberg, at udsigten til en række positive begivenheder får selskabet til at vente vækst i såvel

omsætning som primært driftsresultat på 10-12 pct. i 2002. RB-BørsenNorge revurderer ejerskab

Den

norske regering vil tage ejerskabet af SAS op til en revurdering. Det sagde den norske statsminister, Kjell Magne Bondevik, fredag

efter et møde med den svenske statsminister, Go:ran Persson, ifølge det svenske nyhedsbureau Direkt. Bondevik vurderede,

at der skal være gode grunde til at binde så stor en kapital, hvis den norske stat skal beholde aktieandelen i SAS. Samtidig

oplyste Bondevik, at han har noteret den svenske stats interesse i at øge ejerskabet i SAS, hvilket Bondevik mener er en vigtig

faktor, når sagen diskuteres. Den norske regering har ikke diskuteret sagen med den danske regering, hvilket Bondevik bedømmer

som værende vigtigt for Norge. Det svenske standpunkt er dog ikke afgørende for, hvilken beslutning Norge måtte

tage, fremgår det af Kjell Magne Bondeviks udtalelser. RB-BørsenHold på Danske TrælastDanske

Securities (DS) har genoptaget dækningen af Skandinaviens største distributør af byggematerialer, Danske Trælast,

med en "hold"-anbefaling. Samtidig vurderes fair pris at ligge på 125-135 kr., svarende til det nuværende kursniveau.

Det skriver Danske Banks Web-redaktion.


- Anbefalingen afspejler Danske Trælasts omkostningsreduktion, kontrollerede markedsekspansion

og øgede fokus på shareholder value i forhold til et udfordrende markedsklima, hedder det. DS ser potentiale for øget

rentabilitet på mellemlang sigt, mens de kortsigtede muligheder vurderes at være mere begrænsede. Danske Trælast

fastholdt i forbindelse med sit kvartalsregnskab i november sine forventninger til hele året om et overskud før skat

og goodwillafskrivninger på 440-480 mio. kr. trods de usikre markedsforhold. Herudover har koncernen realiseret en gevinst på

8 mio. kr. i forbindelse med salget af Aksel Michelsen''''s Eftf. Koncernen nedjusterede i forbindelse med halvårsregnskabet i

august sine forventninger fra et oprindeligt overskud på 570-600 mio. kr. RB-Børsen