Carl Bro renser IØ-fonden

Investeringsfonden for Østlandene har i årevis været med i et gigantisk dansk svineprojekt i Polen. Fonden beklager, at flere af projektets store gyllelaguner i årevis har været utildækkede.

Læs mere
Fold sammen
De fire store utildækkede gylleanlæg på det gigantiske danske svinebrug Poldanor i Polen med en produktion på omkring 400.000 svin om året har ikke skadet miljøet, hvilket heller ikke er tilfældet med de øvrige 15 tildækkede gylleanlæg.

Det konstaterer Investeringsfonden for Østlandene, IØ-fonden, på baggrund af det første delresultat af en undersøgelse bestilt af fonden og udført af konsulentfirmaet Carl Bro.

Undersøgelsen blev sat i værk på baggrund af kritik af projektet rejst i SiDs medlemsblad »Fagbladet« fredag 10. december.

Poldanor er ejet af nogle af de største danske svineproducenter, og den offentligt stiftede IØ-fond har været inde i projektet med lån og aktiekapital til et samlet beløb af 36 mio. kr. i perioden 1994 til 2003.

Overdækket i Danmark
I Danmark skal gyllelaguner være overdækkede, hvilket ikke er tilfældet i Polen. IØ-fonden forsøger at leve op til danske regler i projekterne, og fondens vicedirektør Frank Norman Larsen beklager, at lagunerne fortsat ikke er tildækkede.

»Det lægger vi ikke skjul på, at det er beklageligt, men når det er sagt, så er Carls Bros undersøgelse, som vi har bestilt, med til at rense os for nogle af de meget markante beskyldninger om, at det her fører til forurening af Østersøen og, at det har haft en skadelig virkning på miljøet i Polen,« siger han.

Ifølge IØ-fonden har Carl Bro besøgt Poldanors laguneanlæg og konstateret, at de alle er konstrueret med en bundmembran og drænlag, og at ingen af Poldanors boringer viser tegn på uacceptabelt indhold af nitrat i drikkevandet. Carl Bro konstaterer også, at alle nye anlæg lever op til danske standarder, og at de omtalte udækkede anlæg er ved at blive overdækket. Det er dog en proces, der har stået på i adskillige år.

Fælles biogasanlæg
Ifølge Frank Norman Larsen har Poldanor siden 1998 forhandlet med den lokale kommune om at etablere et fælles biogasanlæg. Poldanor har, forklarer vicedirektøren, afventet resultatet af disse forhandlinger. Først fem år senere har parterne fundet ud af, at kommunen ikke kan være med til at finansiere anlægget. I den tid har lagunerne været utildækkede, hvad de fortsat er. Nu har Poldanor besluttet at etablere sit eget mindre biogasanlæg med nye laguner i 2005, ligesom de eksisterende ifølge Poldanor og IØ-fonden vil være overdækkede i maj næste år.