Byggeriet samlet i ny organisation

Repræsentanter for 6.000 virksomheder har givet deres opbakning til, at bygge- og anlægsbranchens udførende virksomheder

fremover skal tale med en stemme.


Bestyrelserne i Danske Entreprenører og Byggeriets Arbejdsgivere (BYG) fik JA til en

sammenlægning på de to foreningers repræsentantskabsmøder.


Med 70.000 ansatte repræsenterer virksomhederne

i de to organisationer den overvejende del af den danske bygge- og anlægssektor. Det mener BYGs formand, murermester Jørn

Buch Andersen, vil gøre Dansk Byggeri til en stærkere mod- og medspiller i forhold til de instanser og myndigheder i øvrigt,

som øver indflydelse på byggevirksomhedernes vilkår.


- I de senere år er på mange måder

blevet slået fast, at der fra offentlig side vil være pres på byggeriet for at gå nye veje. Derfor bliver

det særdeles vigtigt, at et samlet byggeerhverv kan være med til at opstille nogle fornuftige spilleregler. I denne sammenhæng

er dagens beslutning både logisk og fornuftig, siger Jørn Buch Andersen.


- Med dannelsen af Dansk Byggeri er samlingen

af et af de traditionelt mest opsplittede erhverv ved at være tilendebragt, så Dansk Byggeri samler bygge- og anlægsområdet

under en hat. Det gælder anlæg, vejbygning og entreprenøropgaver over maler- tømrer og mureropgaver til

møbler og inventar, stilladsudlejning og tækkemænd og en lang række andre arbejdsområder, siger Jørn

Buch Andersen.


151 ud af 163 delegerede sagde ja, da repræsentanter fra BYGs 112 lokalkredse og fire landsforeninger fredag

var samlet i Herning.


Dermed fik BYGs hovedbetyrelse overvældende opbakning til sammenlægningsplanerne, på

trods af at et lille flertal i en af BYGs syv regionale afdelinger, BYG Vestjylland, tidligere har anbefalet et nej.


Samme brede

tilslutning oplevede Danske Entreprenører, da foreningens repræsentantskab onsdag gav sin tilslutning til sammenlægningen.


De

to foreninger vil tilsammen repræsentere en lønsum på 20 mio. kr.


Det betyder i arbejdsgiverkredse, at Dansk

Byggeri sandsynligvis vil blive den tredjestørste organisation under Dansk Arbejdsgiverforening, omend i skarp konkurrence

med Dansk Handel og Service.