Byggeriet løfter ansvaret som fremtidens erhverv

Kommunikationschef Anders Hundahl, Dansk Byggeri, bryder sig ikke om, når direktør Palle Jørgensen fra Boligforeningen Ringgården omtaler det danske byggeri som »forstenet dansktopmusik«. Byggeriet udvikler sig hele tiden, mener Hundahl.

Byggeriet løfter ansvaret som fremtidens erhverv - 1
»Det er noget sludder at kalde dansk byggeri forstenet. Byggeriet hverken er eller har været forstenet. Tværtimod er byggeriet et erhverv i udvikling, et fremtidens erhverv,« mener kommunikationschef Anders Hundahl. Foto: Claus Bjørn Larsen Fold sammen
Læs mere
»Projektet er også en reaktion mod den fantasiløse måde, man normalt bygger på i Danmark. Det meste byggeri er - med en let omskrivning af Goethe - som forstenet dansktopmusik over temaet »Kære lille Mormor«.«

Sådan sagde direktør Palle Jørgensen, Boligforeningen Ringgården, i Business Ejendomme tirsdag den 20. januar - i forbindelse med omtalen af Ringgårdens internationale byggeprojekt, som skal fremme bæredygtigt byggeri i Danmark såvel som i udlandet.

Ordene er faldet kommunikationschef Anders Hundahl fra arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri, for brystet.

Han mener nemlig ikke, at byggeriet i Danmark er så forstenet og umusikalsk, som Palle Jørgensen fremfører.

»Det er noget sludder. Byggeriet hverken er eller har været forstenet. Tværtimod er byggeriet et erhverv i udvikling, et fremtidens erhverv. Det er netop Ringgården og andre gode byggerier eksempler på.« lyder replikken fra Anders Hundahl.

Han påpeger, at byggeerhvervet har betydning for mange mennesker og for det danske samfund. Flere end hver femte dansker beskæftiger sig med byggeri i bred forstand. Nogle arbejder med at udvinde råstoffer som grus og sand, andre projekterer, tegner, bygger, vedligeholder og - når den tid kommer - river ned.

»Knap 40 procent af alle investeringer i Danmark er investeringer i byggeri og anlæg. Og byggeriet står for ti procent af den samlede danske eksport. At have så stor betydning giver også byggeriet ansvaret for udviklingen. Og det tager byggeriet alvorligt,« siger Anders Hundahl.

Miljøbevidsthed
I artiklen i Ejendomme sidste uge nævnte Palle Jørgensen, Ringgården, også, at byggeriet tegner sig for cirka halvdelen af samfundets samlede energiforbrug. Derfor mener han også, at byggesektoren har pligt til at arbejde på forbedringer - til gavn for samfundet og miljøet.

Igen replicerer Anders Hundahl og Dansk Byggeri, at byggeriet rent faktisk allerede har påtaget sig ansvaret for at mindske byggeriets negative påvirkning af miljøet.

»I dag genanvendes 90 procent af alt byggeaffald,« påpeger Anders Hundahl.

»Og ser vi på forbruget til varme, er det reduceret med 12 procent gennem en periode, hvor det opvarmede areal i Danmark er øget med 20 procent. Det har været muligt på grund af nye tekniske løsninger, bl.a. inden for isolering og vinduer. Den udvikling er ikke kommet af sig selv. Den har krævet en stadig innovation og fantasi - ikke mindst fra byggeriet.«

Kommunikationschefen fra Dansk Byggeri mener også, at arkitektur rent faktisk er noget, som optager byggefolk. Og her medgiver han, at der er noget at lære af fortidens synder.

»Hvem husker ikke 1970erne, hvor vi på grund af energikrisen satte miljøvenlige og besparende termoruder i gamle huse og så lige en solfanger på taget, så villaen lignede noget, der lige var landet fra Mars. Det var ikke altid så heldigt for det arkitektoniske helhedsudtryk,« fastslår han. »Men i dag er vi meget længere fremme. Via samarbejde mellem alle byggeriets parter - kunden, producenten og rådgiveren - kan vi i dag bygge miljøvenligt, i respekt for god arkitektur. Også denne udvikling har krævet fantasi, kreativitet og samarbejde inden for byggeriet.«

Vi kan blive bedre
Endelig ser Anders Hundahl byggeriet som en vigtig motor i udviklingen af nye samarbejdsformer.

Som eksempel nævner han offentligt-privat partnerskab, hvor byggeriet i positivt samspil med offentlige myndigheder bygger og driver f.eks. skoler og andre offentlige bygninger.

»Baggrunden for udviklingen er klar nok. En almindelig kommune kan spare millioner ved at samarbejde med private, når hver især gør det, de er bedst til. Myndighederne skal fortsat kontrollere, at ydelsernes omfang og kvalitet er i orden. Men en fornuftig arbejdsdeling er til fordel for os alle. Udviklingen viser, at der er omstillingsparathed i byggeriet bredt set.«

»Derfor skal der fra Dansk Byggeri lyde et tillykke til Ringgården og Palle Jørgensen med det flotte projekt inden for bæredygtigt byggeri. Lad os sammen glæde os over det i stedet for at kritisere og rakke ned - det har ingen glæde af. Byggeerhvervet har vist, at det til stadighed kan og vil udvikle sig. Vi kan naturligvis blive bedre. Det vil vi også i fremtiden,« lover Anders Hundahl.

»Vi skal sammen fortsætte den positive udvikling med innovation og satsning på fremtiden. Det kræver en indsats af alle parter. Ikke mindst de krav, som kunden stiller, er vigtige. En klog kunde - uanset om det er et boligselskab eller en kommune - fokuserer mest på den langsigtede værdi og ikke kun på en her-og-nu pris pr. kvadratmeter.«

»Måske koster et byggeri lidt mere at opføre, men det er tit tjent hjem på ganske få år. Og i disse tider, hvor det er historisk billigt at låne, kan de private også være med. Jeg har f.eks. netop hørt om en villa, der blev efterisoleret, fik træfyr og energistyring for en investering på godt 40.000 kr. Samtidig hentede man en besparelse på godt 8.000 kr. pr. år. Altså er investeringen tjent hjem på under fem år,« konstaterer Anders Hundahl.